En attraktiv arbetsplats för god och säker nära vård. Ett pilotprojekt inspirerat av magnetmodellen

Projektet ska identifiera, beskriva, testa och utvärdera hur kommunal hälso- och sjukvård kan bli en attraktiv och lärande arbetsplats som i likhet med certifierade magnetsjukhus ger goda förutsättningar för vårdkvalitet.

Sjukvårdspersonal står i en cirkel med händerna tillsammans i mitten.
Skärmbild från video av lunchföreläsning om magnetmodellen.

Lunchföreläsning om magnetmodellen

Sidan uppdaterades 2024-04-18