Wilhelm Skoglund

Spara favorit

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Skoglund, W. & Jonsson, G. (2012). The potential of cultural and creative industries in remote areas. Nordisk kulturpolitisk tidskrift, vol. 02, ss. 181-191.    

Kapitel i böcker, del av antologier

Skoglund, W. & Wahlberg, O. (2015). Rural resilience in the post industrial society - an empirical case study of a Northern Swedish region. I Social capital and development trends in rural areas. Jönköping : Jönköping International Business School (Social capital and development trends in Japans and Swedens countryside). S. 119-129.

Skoglund, W. & Westerdahl, S. (2013). Relationell estetik i gammal militärstad : Färgfabriken Norr i Östersund. I Kulturens kraft för regional utveckling. Lund : Studentlitteratur.

Skoglund, W. & Westerdahl, S. (2013). The role of art in regional cooperation : past, present, and future. I The value of arts and culture for regional development : a Scandinavian perspective. London : Routledge.  

von Friedrichs, Y. & Skoglund, W. (2011). Gastronomi som kraft för regional utveckling. I Gastronomins (politiska) geografi. Stockholm : svenska sällskapet för antropologi och geografi (Ymer).

Jonsson, G. , Bye, R. , Löfstrand, P. , Skoglund, W. & Thorsen, H. (2011). Måste man idrotta på idrottsanläggningen?. I Forskning Tröndelag, 2011. Trondheim : Tapir Akademisk Forlag. S. 77-103.

Skoglund, W. & Lundström, C. (2011). Turning wool into gold - a small scale opportunity for rural areas?. I Heritage, regional development and social cohesion. Östersund : Jamtli Förlag (Fornvårdaren).

von Friedrichs, Y. & Skoglund, W. (2010). Kreativa näringar, gastronomi och kommersialisering. I Entreprenörskap i regioners tjänst : ingångar till nya näringar genom design, upplevelser, kulturarv. Jönköping : Experience Industries´Development Institute (EIDI) (Forskning för nya näringar).

Skoglund, W. (2003). Lokal samhällsutveckling och entreprenörskap - en studie av tillväxtarbetet i Bispgården. I Relationsbyggande för ekonomisk utveckling : Från idéer om ekonomisk utveckutvecklingsarbete i Norrlands inland. Stockholm : Arbetslivsinstitutet (Arbtesliv i omvandling). S. 214-.

Konferensbidrag

Skoglund, W. & von Friedrichs, Y. (2009). Creative industries, food and commercialization. Paper presented at the The 12th Uddevalla Symposium 2009

Proceedings (redaktörsskap)

Laven, D. (ed.) & Skoglund, W. (ed.) (2016). Valuing and Evaluating Creativity for Sustainable Development. Östersund : Mid Sweden University    

Rapporter

Jonsson, G. , Skoglund, W. & Bye, R. (2012). Idrottsanläggningars betydelse - bortom idrotten!. Steinkjer : (Trøndelag R&D Institute 2012:11).  

Jonsson, G. , Skoglund, W. , Bye, R. , Löfstrand, P. , Thorsen, H. & Sletteröd, N. (2010). Idrottsanläggningars betydelse i lokalsamhället : - bortom det idrottsliga. Delrapport 1.  

Zakrisson, I. , Skoglund, W. , Jonsson, G. & Löfstrand, P. (2008). Idrottens roll i lokal samhällsutveckling : bortom Real Madrid och storstädernas mångfald. Östersund : JiLU