Wilhelm Skoglund

Universitetslektor

  • Tjänstetitel: Universitetslektor
  • Avdelning: Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT)
  • Telefon arbete: 010-142 83 95
  • E-postadress: wilhelm.skoglund@miun.se
  • Besöksadress: Kunskapens väg 4
  • Rumsnummer: K323
  • Ort: Östersund
  • Forskningscentra: ETOUR

Övrigt

Jag är kontaktperson för det internationella mastersprogrammet kopplat till "Sustainable Food City Design". Läs mer om programmet här.

Publikationer

The remote server returned an error: (503) Server Unavailable.