Forskning bedrivs inom följande ämnesområden:

Engelska

Engelska talas i varierande grad av ungefär en femtedel av världens befolkning och engelskspråkig kultur påverkar nästan alla människor på jorden.

Genusvetenskap

Genusvetenskapen syftar till att förstå och kritiskt granska maktstrukturer i samhället utifrån en unik transdisciplinär kompetens, med särskilt fokus på exempelvis genus, sexualitet, ras, etnicite...

Historia

Historia är ett insamlings-, organiserings- och detektivarbete. Den säger inte bara något om det förflutna utan berättar även varför vår samtid ser ut som den gör idag.

Kriminologi

Kriminologi omfattar flera olika ämnen som syftar till att öka kunskapen om brott och dess uppkomst där den tillämpade kriminologin fokuserar på hur brott kan förhindras. En viktig aspekt med den...

Litteraturvetenskap

Varför läser vi och hur? Och hur har vi gjort det genom tiderna? Litteraturvetenskap behandlar texter genom historien fram till idag. Allt från antikens Odysseus till fenomenet Harry Potter.

Religionsvetenskap

Här studeras religioner i historia och nutid, ur flera olika aspekter. På kurserna samsas filosofiska, psykologiska och politiska perspektiv och religionerna sätts in i sina historiska sammanhang....

Sociologi

Sociologin som vetenskap handlar om att förstå och förklara samhällets sätt att fungera. Det betyder att sociologin har till uppgift att undersöka och reflektera över olika samhälleliga fenomens...

Statsvetenskap

Statsvetenskap är ett ämne med bred inriktning mot nationella och internationella samhällspolitiska frågor. I dagens internationaliserade värld behövs personer med en vidare kompetens och allmän...

Svenska språket

Studier i Svenska språket har du nytta av vad du än väljer att arbeta med. På kurserna tar vi främst upp den nutida svenskan, men vi kommer också in på språkets historia, dialekter och grannspråk. ...