Här samlas vfu-information till vfu-handledare och studenter. Den vfu-kursansvariga läraren producerar kursinformation som läggs ut här och den kan se lite olika ut från kurs till kurs. Kursinformationen läggs ut allt eftersom och finns vanligen på plats någon vecka innan aktuell vfu-period.

Utbetalning av vfu-ersättning:

Till aktuell vfu-skola/förskola för utbetalning av vfu-ersättning: Här finns våra faktureringsuppgifter.

Mittuniversitetet använder sig av elektronisk fakturahantering och fakturor skickas till angiven adress för skanning.

Adress dit bedömningsformulär ska skickas:

Mittuniversitetet
UTV, kurslärarens för- och efternamn
Holmgatan 10
851 70 SUNDSVALL