Medie- och kommunikationsvetenskap

Kommunikation är A och O för ett fungerande samhälle. För att kunna påverka samhällsutvecklingen är det nödvändigt att kunna kommunicera professionellt. Det kan ske på en mängd olika sätt och med en rad olika kommunikationsmedel, allt från Twitter till TV-reklam. Vill du vara med och förändra samhället genom kommunikation är det här ämnet något för dig. Kommunikation är en nyckel till förändring.

Medierna har ett stort inflytande över vår samtid och vår bild av världen. Information av olika slag sköljer över oss dagligen genom tv, radio, tidningar, internet, mobilen och i direkta möten med andra. Medie- och kommunikationsvetenskap är med andra ord ett väldigt brett ämne som bland annat handlar om organisationers kommunikation och strategisk kommunikation. Frågor om mediernas makt och möjligheter, liksom hur du skapar och upprätthåller dialog och långsiktiga relationer med dina intressenter och målgrupper, ingår också.

Studierna vid Mittuniversitetet ger en allmän kommunikationsteoretisk grund och här finns också en tradition av gott samarbete med bransch och näringsliv i form av långa praktikperioder, samarbetsprojekt och forskning. Våra kurser och det treåriga Kommunikations- och PR-programmet kan leda till jobb som PR-konsult och kommunikatör inom olika medieföretag, på reklambyråer, företag och organisationer eller som marknadskommunikatör och projektledare inom kommunikationsområdet.

Kurser i medie- och kommunikationsvetenskap kan med fördel också kombineras med till exempel statsvetenskap, företagsekonomi eller grafisk design, vilket öppnar upp för ännu fler yrken. Inom de flesta yrkesområden har man nytta av kunskaper om kommunikation, därför är ämnet även ett bra komplement till många andra utbildningar.

Ämnet ges från grundnivå till avancerad nivå och kan användas som huvudområde i en kandidat-, magister- eller masterexamen. Mittuniversitetet bedriver uppmärksammad forskning inom politisk kommunikation, organisationers kommunikation och medieutveckling.

På Mittuniversitetets institution Medie- och kommunikationsvetenskap hittar du också utbildningar inom journalistik, alla med det gemensamma att kommunikationen står i fokus, om än på olika sätt.

Sidan uppdaterades 2014-08-22