ETOURs medarbetare forskar om bland annat naturbaserad turism, informationsteknologi och turism, turismens ekonomiska, politiska och rumsliga dynamik och destinationer. Här kan du hitta alla medarbetare som är knutna till ETOUR.

Affilierade forskare

Medarbetare, sorterade på förnamn

Anders Nordvall

Universitets-/Högskoleadjunkt |Assistant lecturer

010-1427814

Axel Eriksson

Doktorand|Doctoral Student

010-1428911

Daniel Laven

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428620

Jack Shepherd

Doktorand|Doctoral Student

010-1428896

Jennie Gelter

Doktorand|Doctoral Student

010-1428617

Jonathan Yachin

Postdoktor|Postdoc

010-1428521

Kai Kronenberg

Doktorand|Doctoral Student

010-1427907

Kristin Godtman Kling

Doktorand|Doctoral Student

010-1427851

Lusine Margaryan

Lektor, biträdande|Lektor, biträdande

010-1428075

Maria Lexhagen

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428339

Märit Christensson

Fakultetshandläggare|Faculty Officer

010-1428203

Martin Wallstam

Doktorand|Doctoral Student

010-1427913

Matthias Fuchs

Professor|Professor

010-1428912

Michael Röslmaier

Universitetslektor, Adjungerad|Adjunct Lecturer

010-1427884

Rosemarie Ankre

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1427836

Sandra Wåger

Kommunikatör|Communications Officer

010-1428208

Sandra Wall-Reinius

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428246

Solene Prince

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428234

Tatiana Chekalina

Universitetslektor, Biträdande|Associate Senior Lecturer

010-1428954