Medarbetare, sorterade på förnamn

Alireza Eivazi

Universitetsadjunkt|Lecturer

010-1428370

Amanda Mattsson

Postdoktor|Postdoc

010-1428858

Birgitta Engberg

Forskare|Researcher

010-1428897

Britta Andres

Forskare|Researcher

010-1428671

Carolina Costa

Doktorand|Doctoral Student

010-1427964

Christina Dahlström

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428813

Ghadir Razaz

Postdoktor|Postdoc

010-1428092

Ida Svanedal

Forskare|Researcher

010-1428559

Inger Axbrink

Kommunikatör|Communications Officer

010-1428899

Jan Pourian

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428148

Jan-Erik Berg

Forskningsingenjör

010-1428415

Johan Persson

Forskare|Researcher

010-1427894

Juha Fiskari

Professor|Professor

010-1428135

Kaarlo Niskanen

Professor|Professor

010-1428199

Lars Norin

Adj. Professor

0650-36614

Magnus Hummelgård

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428831

Martin Olsen

Forskare|Researcher

010-1428484

Matilda Lindmark

Doktorand|Doctoral Student

010-1428387

Mikael Gulliksson

Högskolelektor|Högskolelektor

010-1428615

Olof Björkqvist

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428890

Per Edström

notitle|notitle

010-1428244

Per Engstrand

Professor|Professor

010-1428649

Renyun Zhang

Docent |Senior lecturer

010-1428284

Thomas Granfeldt

Adjungerad Professor |Visiting professor

Thomas Öhlund

Forskare|Researcher

010-1427879

Tobias Karlsson

Avdelningsekonom|Financial Officer

010-1427910

Wennan Zhang

Universitetslektor

010-1428639

Kontaktpersoner

Forskningscenter FSCN

centrumledare

Kaarlo Niskanen

Kommunikatör

Inger Axbrink