HAND in HAND - Empowering teachers

I projektet fokuseras på hur utveckling av socialt och emotionellt lärande samt ökad medvetenhet om mångfald i skola och samhälle kan bidra till att stärka lärare i sin yrkesroll i samhällen som präglas av mångfald.

Hand in hand logga

Hand in Hand: Empowering teachers är ett tre-årigt Erasmus + projekt som involverar sju olika länder i Europa. Förutom Sverige (Mittuniversitetet) så ingår Slovenien, Kroatien, Tyskland, Danmark, Portugal och Österrike i samarbetet. Projektet bygger på lärdomar från det avslutade projektet: Hand in Hand: Social and emotional skills for tolerant and non-discriminative societies som genomfördes 2015–2018.

I projektet fokuseras hur utveckling av socialt och emotionellt lärande samt ökad medvetenhet om mångfald i skola och samhälle kan bidra till att stärka lärare i sin yrkesroll i samhällen som präglas av mångfald. Projektet kommer att genomföras som en kvasiexperimentell studie där lärare från de olika länderna deltar i ett program som bygger på socialt och emotionellt lärande samt att öka medvetenheten om betydelsen av mångfald i skola och samhälle. Mittuniversitetet ansvarar för delen som berör ökad medvetenhet om mångfald i skola och samhälle.

Läs mer