HAND in HAND ‑ Empowering teachers

I projektet fokuseras på hur utveckling av socialt och emotionellt lärande samt ökad medvetenhet om mångfald i skola och samhälle kan bidra till att stärka lärare i sin yrkesroll i samhällen som präglas av mångfald.

Logotyp för projektet Hand in Hand

Sidan uppdaterades 2024-01-18