Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier har ett kansli med flera olika funktioner. Nedan finner du samtliga medarbetare på kansliet samt deras kontaktuppgifter.

Examinatorer

Examinatorer för utbildning på forskarnivå inom fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier. Rådet för utbildning på forskarnivå. (FUR), reviderad 2022-08-30

Ämnesföreträdare

Ämnesföreträdare för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå inom fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier.

Sidan uppdaterades 2022-06-07