Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier består av fyra institutioner och ett kansli. Nedan finner du samtliga medarbetare på kansliet samt länkar till institutionernas medarbetare och sidor för examinatorer, professorer och ämnesföreträdare.

Examinatorer

Examinatorer för utbildning på forskarnivå inom fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier. Fastställd av Rådet för utbildning på forskarnivå (FUR), reviderad 2023-05-10.

Ämnesföreträdare

Ämnesföreträdare för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå inom fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier.

Sidan uppdaterades 2023-01-31