Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier har ett kansli med flera olika funktioner. Nedan finner du samtliga medarbetare på kansliet samt deras kontaktuppgifter.

Dekan och prodekan

Hans-Erik Nilsson, dekan

Ingela Bäckström, prodekan

Kanslichef och utbildningsadministrativ chef

Maria Torstensson, kanslichef

Lena Lenner, utbildningsadministrativ chef

Nämnds- och ledningsstöd

Annika Berggren, handläggare ledningsstöd, anställningsrådet

Malin Bydén Sjöbom, samordnare för grundutbildningsfrågor, handläggare ledningsstöd, utbildning på grundnivå (GRUR)

Fanny Burman, handläggare ledningsstöd, forskning

John Håkansson, handläggare ledningsstöd, utbildning på forskarnivå (FUR)

Lena Lenner, handläggare ledningsstöd, kvalitetsarbete, fakultetsnämnden

Stefan Pettersson, handläggare ledningsstöd, forskning, utbildning på forskarnivå (FUR)

Fakultetshandläggare 

Lena Karlén Andersson, DSV

Åsa Danvind, utbildning

Britt Edlund, KMT, EHB, MOD

Katarina Eriksson, projektstöd FSCN

Kajsa Fridell, samverkan

Lotta Frisk, EKS, CHE

Peter Glans, utbildning

Lena Höijer, IST

Karin Knobloch, forskning

Sofia Larsson, samverkan

Viktoria Lilja, NAT, CHE

Sam Lodin, utbildning

Veronica Norman, DES, IST

Kerstin Nyström, MKV

Anna-Maria Selvehed, projektstöd STC

Lisa Velander, forskning STC

Anna-Karin Viklund, MOD, CHE

Brita Åkerström, EHB, KMT, forskning STRC

Examinatorer

Examinatorer för utbildning på forskarnivå inom fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier. Rådet för utbildning på forskarnivå. (FUR), reviderad 2020-02-03

Ämnesföreträdare

Ämnesföreträdare för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå inom fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier.