Anmälan och antagning

Spara favorit

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen ANMÄLAN OCH ANTAGNING. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 12 svenska sidor som är taggade med ANMÄLAN OCH ANTAGNING. Innehållet kan variera beroende på språk.

Anstånd med studiestart

Skäl för anstånd med att påbörja studierna kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts‐...

Ansökan om antagning till senare del av program

Om du har tidigare akademiska studier och vill slutföra dina studier inom något av Mittuniversitetets utbildningsprogram kan det finnas möjlighet att...

Kontakta Antagningen

Via Antagning.se kan du alltid följa din anmälan och kontrollera dina uppgifter avseende registrerade meriter och preliminära bedömningar. Kontakta U...

 • Lämna återbud till plats

  18 juli - 2019

  Om du bestämt dig att du inte vill påbörja en utbildning där du blivit antagen eller reservplacerad är det viktigt att du lämnar ditt återbud så snart...

 • Sen anmälan

  16 september - 2019

  Sista anmälningsdag till höstens utbildningar har passerat men du kan fortfarande göra en sen anmälan till vissa program och kurser. Bra att veta om...

 • Behörighet genom reell kompetens

  13 augusti - 2019

  Observera att innan du gör en ansökan om reell kompetens är det viktigt att du noggrant läser igenom all information och anvisningar nedan. Om du helt...

 • Anmälan och antagning

  02 juli - 2019

  Mittuniversitetets Antagningsenhet handlägger anmälningar till universitetets utbildningar. På våra sidor hittar du information om hur du anmäler dig,...

 • Vanliga frågor och svar

  09 november - 2017

  Vanliga frågor och svar om anmälan och antagning.

 • Efter anmälan

  16 november - 2018

  När du anmält dig till en utbildning följer du din anmälan via "Mina sidor" på Antagning.se. Här får du viktig information om din anmälan t.ex. om något...

 • Urval

  16 november - 2018

  När antalet sökande till en utbildning är fler än antalet platser måste ett urval göras bland de sökande. Urval För kurser som har fler behöriga sökande...

 • Förkunskaper

  18 juli - 2019

  Till all högskoleutbildning krävs att du har vissa förkunskaper. Detta kallas behörighet. Grundläggande behörighet krävs till alla utbildningar. Dessutom...