På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen ANMÄLAN OCH ANTAGNING. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 13 svenska sidor som är taggade med ANMÄLAN OCH ANTAGNING. Innehållet kan variera beroende på språk.

Anstånd med studiestart

Om du vill skjuta upp din studiestart kan du ansöka om anstånd. Ansökan om anstånd, tillsammans med intyg som styrker skälen, ska vara inkommen innan utbildningen startar.

Ansökan om antagning till senare del av program

Om du har tidigare akademiska studier och vill slutföra dina studier inom något av Mittuniversitetets utbildningsprogram kan det finnas möjlighet att bli antagen till senare del av program. Ansökan...

Kontakta Antagningen

Via Antagning.se kan du alltid följa din anmälan och kontrollera dina uppgifter avseende registrerade meriter och preliminära bedömningar.

Lämna återbud till utbildning

Om du bestämt dig att du inte vill påbörja en utbildning där du blivit antagen eller reservplacerad är det viktigt att du lämnar ditt återbud så snart som möjligt så platsen kan gå vidare till näst...

Sen anmälan

Till vissa program och kurser kan du göra en sen anmälan efter anmälningstidens slut. Så här gör du!

Anmälan och antagning

Mittuniversitetets Antagningsfunktion handlägger anmälningar till universitetets utbildningar. På våra sidor hittar du information om hur du anmäler dig, vad behörighet och urval innebär och annat...

Efter anmälan

När du anmält dig till en utbildning följer du din anmälan via "Mina sidor" på Antagning.se. Här finns viktig information om din anmälan, t.ex. om du behöver komplettera med något. Du kommer få...

Urval

När antalet sökande till en utbildning är fler än antalet platser måste ett urval göras bland de sökande.

Förkunskaper

Till all högskoleutbildning krävs att du har vissa förkunskaper. Detta kallas behörighet. Grundläggande behörighet krävs till alla utbildningar. Dessutom finns det ofta krav på särskild behörighet...

Sidan uppdaterades 2020-05-06