Anmälan och antagning | miun.se

Mittuniversitetets antagningsfunktion handlägger anmälningar till universitetets utbildningar. På våra sidor hittar du information om hur du anmäler dig, vad behörighet och urval innebär och annat relevant du behöver veta innan du anmäler dig.

Vanliga frågor och svar om anmälan och antagning

Hur anmäler jag mig?

När du hittat en utbildning på miun.se som du är intresserad att studera finns en direktlänk till antagning.se där du kan göra din anmälan. Kontrollera att du har rätt behörighet till den utbildning du söker. Du kan söka till flera utbildningar. Tänk på att det är viktigt hur du rangordnar dina utbildningar. Läs mer om rangordning här antagning.se

I god tid innan utbildningens början får du ett antagningsbesked i vilket du ser om du blivit antagen, fått en reservplats eller blivit struken till de utbildningar du sökt. Beroende på hur många sökande en utbildning har är det olika lätt, eller svårt, att bli antagen.

Är du fortfarande osäker på vad du vill studera, gå in på vår webb och läs mer om de olika program och kurser vi erbjuder.

Du kan också kontakta våra studievägledare, de kan ge dig råd och tips!

Vad behöver jag skicka in när jag anmäler mig till studier vid Mittuniversitetet?

Oavsett om du gör en webbanmälan via antagning.se eller gör en pappersanmälan måste du ladda upp/skicka in handlingar som krävs för behörighet eller meritvärdering till de utbildningar du sökt. Vilka handlingar du behöver ladda upp/skicka in kan variera beroende på om det är första gången du söker utbildning eller om du tidigare har sökt utbildning.

På Antagning.se finns information om vad du kan behöva komplettera din anmälan med.

Vad är högskoleprovet?

Vad är högskoleprovet?

 

Högskoleprovet är ett frivilligt prov vilket mäter kunskaper och färdigheter som är viktiga i alla högskoleutbildningar. Om du skriver det deltar du i ytterliggare en urvalsgrupp när du söker till en utbildning där urval sker på grundval av högskoleprov. Högskoleprovet ger dig ingen behörighet till högskolestudier men ökar dina chanser att komma in på populära utbildningar. Provet skrivs normalt två gånger om året.


Mer om högskoleprovet

Vad är lägsta antagningspoäng till Mittuniversitetets utbildningar?

På Universitets- och högskolerådet (UHR) webbplats finner du sammanställd information om lägsta antagningspoäng till programutbildningar efter urval 1 och urval 2. Sammanställningarna gäller samtliga programutbildningar från samtliga universitet och högskolor i landet. 

Hos UHR kan du även se hur många som sökte utbildningen och hur många som antogs. UHR:s statistik gäller antagning till höst- och vårtermin, sommarkurser, mastersutbildningar och internationella kurser.

Vill du hellre se antagningsstatistik för en viss utbildning över flera terminer, hittar du det på Jämför utbildning på studera.nu.

Här ser du aktuell UHR-statistik samt statistik gällande tidigare terminer.

Kan jag konkurrenskomplettera när jag söker till Mittuniversitetet?

Om kompletteringstid finns angiven för antagningsomgången/terminen du söker till finns angiven så kan du göra följande kompletteringar både för behörighet och för bättre meritvärde.

  • behörighetskompletteringar
  • utbyteskompletteringar
  • tilläggskompletteringar
  • intyg över anställning som påbörjats efter anmälningstidens utgång

Hur du laddar upp/skickar in dina meriter.

Jag har kommit in på en utbildning vid Mittuniversitetet. Hur får jag information om upprop, schema, kurslitteratur med mera?

På antagningsbeskedet du får på antagning.se finns en länk till den sida där all samlad information till dig som är nyantagen finns.

I ditt välkomstbrev finner du information om det mesta du behöver som t.ex. när det är upprop och länkar till schema med mera. Du hittar ditt välkomstbrev på miun.se/valkomstbrev

Information till nyantagna publiceras på miun.se/antagen

Kurslitteratur finns oftast i kursplanen. Alla kursplaner finner du i vår kursplanssök.

Jag har fått mitt andra antagningsbesked och är reserv 25. Hur stora är mina chanser att komma in?

Dina chanser att bli antagen beror på hur många återbud som kommer in från antagna i den urvalsgrupp som du står som reserv i. Observera att ett visst överintag görs till de flesta kurser och program. Med andra ord är det efter urvalet oftast något fler antagna än det finns platser.

Reservantagningen görs av den institution som ger kursen/programmet. De kontaktar dig om det uppstår en ledig plats där du är reservplacerad. Detta kan ske med kort varsel i samband med att utbildningen startar och det är därför viktigt att du angivit korrekta kontaktuppgifter på "Mina sidor" på Antagning.se.

Om du har frågor om reservantagningen kontakta den institution vid Mittuniversitetet som ansvarar för kursen/programmet.

För att komma i kontakt med rätt institution Kontakta Servicecenter. 

Hur fördelas utbildningsplatserna till universitetets utbildningar?

Ofta finns det fler behöriga sökande till en utbildning än antalet platser. I dessa fall behöver ett urval göras bland de sökande. Beroende på typ av utbildning kan ett urval baseras på gymnasiebetyg, högskoleprovsresultat eller högskolepoäng. Olika urvalsregler tillämpas för olika utbildningar.

Läs mer om Urval

Hur många poäng kan jag bli antagen till per termin?

Du kan bli antagen till högst 45 högskolepoäng per höst- och  vårtermin. En heltidsutbildning räknas som 30hp och en halvfartsutbildning som 15hp. I samband med antagning till ett program eller en kurs som sträcker sig över flera terminer räknas endast den del som avser aktuell termin. 

När du söker sommarkurser  kan du bli antagen till högst 22,5 hp, vilket motsvarar 3 kurser på vardera 7,5 hp. 

Om du vill bli antagen till mer än 45 högskolepoäng per termin måste du ansöka om parallelläsning. För att göra detta använder du blanketten för ansökan om parallelläsning. Ansökan skall tillstyrkas av studierektor på respektive avdelning innan den bifogas till ansökan. 

Jag har gjort en anmälan till utbildning vid Mittuniversitetet. Kan jag ändra den?

Ja, det kan du. Har du gjort en webbanmälan gör du önskad ändring på Antagning.se. Har du anmält dig skriftligen kan du antingen skicka in din ändring skriftligen på nytt, det är alltid den sist daterade skriftliga anmälan som gäller, eller göra en webbanmälan då tar webbanmälan över och blir gällande.  

Om du däremot ändrar din anmälan efter sista ansökningsdag leder det i regel till att den kommer att räknas som en sen ansökan. Detta innebär i sådana fall att du inte konkurrerar på samma villkor som dem som anmält sig i tid. Sent inkomna anmälningar meritvärderas inte. Behöriga sökande rangordnas efter det datum anmälan inkom till antagningen. Observera att platsgarantin inte gäller när du söker sent dvs efter sista anmälningsdag.

Vad innebär grundläggande behörighet?

Till all högskoleutbildning krävs att du har vissa förkunskaper. Detta kallas behörighet. Behörighet delas in i grundläggande behörighet för grund-/avancerad nivå och särskild behörighet. Den särskilda behörigheten varierar mellan olika utbildningar. Behörighetskraven visar vilka förkunskaper som krävs för att kunna genomföra en viss utbildning.  

Läs mer om grundläggande behörighet på sidan om Förkunskaper.

 

 

Vad innebär särskild behörighet?

Läs om särskild behörighet på sidan om Förkunskaper

Antagen med villkor, vad innebär det?

Du som vid anmälan inte uppfyller ett behörighetskrav men har pågående studier på en behörighetsgivande utbildning på högskola/universitet som förväntas vara klar i tid till utbildningsstart kan bli behörig med villkor.

Villkoret innebär att du senast vid utbildningsstart (om du blir antagen) måste uppvisa att du uppfyller behörighetskravet. 

Finns det några länkar som jag kan ha nytta av?

Nedan finns länkar med adresser till olika myndigheter/organisationer du som blivande eller befintlig student kan ha nytta av: 


Populärt

Kontakt

Sidan uppdaterades 2023-12-20