Mittuniversitetets Antagningsenhet handlägger anmälningar till universitetets utbildningar. På våra sidor hittar du information om hur du anmäler dig, vad behörighet och urval innebär och annat relevant du behöver veta innan du anmäler dig.

 Anmälan till våra utbildningar gör du på antagning.se. När du hittat en utbildning på vår webb finns alltid en direktlänk till anmälan på antagning.se.

Anmäl dig till våra utbildningar


Viktiga datum 

Vårterminen 2020

 • Terminsslut: 7 juni 2020

Sommarterminen 2020

 • Första anmälningsdag: 20 februari 2020
 • Sista anmälningsdag: 16 mars 2020
 • Antagningsbesked: 27 april 2020
 • Sista svarsdag: Inget svar krävs för sommarterminen

  Terminstider
  Terminsstart: 8 juni 2020
  Terminsslut: 30 augusti 2020

Höstterminen 2020

 • Första anmälningsdag: 16 mars 2020
 • Sista anmälningsdag: 15 april 2020
 • Sista kompletteringsdag: 18 juni 2020
 • Antagningsbesked 1: 9 juli 2020
 • Sista svarsdag: 24 juli 2020
 • Antagningsbesked 2: 30 juli 2020
 • Sista svarsdag: Inget svar krävs efter antagningsbesked 2

  Terminstider
  Terminsstart: 31 augusti 2020
  Terminsslut: 17 januari 2021

Vårterminen 2021

 • Första anmälningsdag: 15 september 2020
 • Sista anmälningsdag: 15 oktober 2020
 • Sista kompletteringsdag: 1 december 2020
 • Antagningsbesked 1: 10 december 2020
 • Sista svarsdag: 16 december 2020
 • Antagningsbesked 2: 21 december 2020
 • Sista svarsdag: Inget svar krävs

  Terminstider
  Terminsstart: 18 januari 2021
  Terminsslut: 6 juni 2021

Utbildningar med andra datum för anmälan och antagning

Specialistutbildningar för sjuksköterskor och Lärarutbildning- Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) har andra ansökningsdatum. Sista datum för anmälan i tid för dessa utbildningar är 16 mars 2020. Mer information hittar du i programinformationen på respektive programs webbplats på miun.se.

Relaterad information