Anmälan och antagning | miun.se

Mittuniversitetets antagningsfunktion handlägger anmälningar till universitetets utbildningar. På våra sidor hittar du information om hur du anmäler dig, vad behörighet och urval innebär och annat relevant du behöver veta innan du anmäler dig.

Vanliga frågor och svar om anmälan och antagning

Hur anmäler jag mig?

När du bestämt dig för en utbildning klickar du på anmälningsknappen som finns vid varje kurs- och programpresentation på vår webb. Då kommer du till antagning.se, där anmälan till landets samtliga högskolor och universitet sker.

Följ sedan instruktionerna så registreras du som sökande. I god tid innan utbildningens början får du ett antagningsbesked där du får reda på om du kommit in eller inte. Beroende på hur många sökande en utbildning har är det olika lätt, eller svårt, att bli antagen. 

Är du fortfarande osäker på vad du vill plugga, gå in på vår webb och läs mer om de olika program och kurser vi erbjuder.


Du kan också kontakta våra studievägledare, de kan ge dig råd och tips!

Vad är högskoleprovet?

Vad är högskoleprovet?


Högskoleprovet ger dig ingen behörighet till högskolestudier utan ger dig ytterligare ett konkurrensmedel vid antagningen till en utbildningsplats. Provet ges två gånger per år vid 23 högskolor och universitet i Sverige. Resultatet är giltigt i fem år. Du kan göra högskoleprovet hur många gånger som helst och konkurrerar då med ditt bästa resultat. 

Mer om högskoleprovet

Vad är lägsta antagningspoäng till Mittuniversitetets utbildningar?

På Universitets- och högskolerådet (UHR) webbplats finner du sammanställd information om lägsta antagningspoäng till programutbildningar efter urval 1 och urval 2. Sammanställningarna gäller samtliga programutbildningar från samtliga universitet och högskolor i landet. 

Hos UHR kan du även se hur många som sökte utbildningen och hur många som antogs. UHR:s statistik gäller antagning till höst- och vårtermin, sommarkurser, mastersutbildningar och internationella kurser.

Vill du hellre se antagningsstatistik för en viss utbildning över flera terminer, hittar du det på Jämför utbildning på studera.nu.

Här ser du aktuell UHR-statistik samt statistik gällande tidigare terminer.

Kan jag konkurrenskomplettera när jag söker till Mittuniversitetet?

Om kompletteringstid finns angiven för antagningsomgången/terminen du söker till finns angiven så kan du göra följande kompletteringar både för behörighet och för bättre meritvärde.

  • behörighetskompletteringar
  • utbyteskompletteringar
  • tilläggskompletteringar
  • intyg över anställning som påbörjats efter anmälningstidens utgång

Hur du laddar upp/skickar in dina meriter.

Jag har kommit in på en utbildning vid Mittuniversitetet. Hur får jag information om upprop, schema, kurslitteratur med mera?

På antagningsbeskedet du får på antagning.se finns en länk till den sida där all samlad information till dig som är nyantagen finns.

I ditt välkomstbrev finner du information om det mesta du behöver som t.ex. när det är upprop och länkar till schema med mera. Du hittar ditt välkomstbrev på miun.se/valkomstbrev

Information till nyantagna publiceras på miun.se/antagen

Kurslitteratur finns oftast i kursplanen. Alla kursplaner finner du i vår kursplanssök.

Jag har fått mitt andra antagningsbesked och är reserv 25. Hur stora är mina chanser att komma in?

Dina chanser att bli antagen beror på hur många återbud som kommer in från antagna i den urvalsgrupp som du står som reserv i. Observera att ett visst överintag görs till de flesta kurser och program. Med andra ord är det efter urvalet oftast något fler antagna än det finns platser.

Reservantagningen görs av den institution som ger kursen/programmet. De kontaktar dig om det uppstår en ledig plats där du är reservplacerad. Detta kan ske med kort varsel i samband med att utbildningen startar och det är därför viktigt att du angivit korrekta kontaktuppgifter på antagning.se/Mina sidor.

Om du har frågor om reservantagningen kontakta den institution vid Mittuniversitetet som ansvarar för kursen/programmet.

För att komma i kontakt med rätt institution ring Mittuniversitetets Servicecenter: 010-142 80 00.

Hur fördelas utbildningsplatserna till universitetets utbildningar?

Platsgaranti
Några av universitetets kurser har platsgaranti vilket innebär att behöriga sökande som anmäler sig i tid har en garanterad plats på kursen. Observera att denna garanti ej gäller när du söker sent och omfattar inte heller utbildningsprogram, magister-, master eller påbyggnadsutbildningar. 

 

Urval
Ofta finns det fler behöriga sökande till en utbildning än antalet platser. I dessa fall behöver ett urval göras bland de sökande. Beroende på typ av utbildning kan ett urval baseras på gymnasiebetyg, högskoleprovsresultat eller högskolepoäng.

 

Läs mer om Urval

Hur många poäng kan jag bli antagen till per termin?

Du kan bli antagen till högst 45 högskolepoäng per höst- och  vårtermin. En heltidsutbildning räknas som 30hp och en halvfartsutbildning som 15hp. I samband med antagning till ett program eller en kurs som sträcker sig över flera terminer räknas endast den del som avser aktuell termin. 

När du söker sommarkurser  kan du bli antagen till högst 22,5 hp, vilket motsvarar 3 kurser på vardera 7,5 hp. 

Om du vill bli antagen till mer än 45 högskolepoäng per termin måste du ansöka om parallelläsning. För att göra detta använder du blanketten för ansökan om parallelläsning. Ansökan skall tillstyrkas av studierektor på respektive avdelning innan den bifogas till ansökan. 

Jag har gjort en anmälan till utbildning vid Mittuniversitetet. Kan jag ändra den?

Ja, det kan du. Har du gjort en webbanmälan gör du önskad ändring på Antagning.se. Har du anmält dig skriftligen kan du antingen skicka in din ändring skriftligen på nytt, det är alltid den sist daterade skriftliga anmälan som gäller, eller göra en webbanmälan då tar webbanmälan över och blir gällande.  

Om du däremot ändrar din anmälan efter sista ansökningsdag leder det i regel till att den kommer att räknas som en sen ansökan. Detta innebär i sådana fall att du inte konkurrerar på samma villkor som dem som anmält sig i tid. Sent inkomna anmälningar meritvärderas inte. Behöriga sökande rangordnas efter det datum anmälan inkom till antagningen. Observera att platsgarantin inte gäller när du söker sent dvs efter sista anmälningsdag.

Vad innebär särskild behörighet?

Särskild behörighet för program och kurser på grundnivån
Förutom kravet på grundläggande behörighet ställer vissa utbildningar även krav på speciella förkunskaper, så kallad särskild behörighet. 

 

De särskilda behörighetskraven för program och kurser på grundnivå som vänder sig till högskolenybörjare uttrycks i områdesbehörigheter. Varje områdesbehörighet innehåller krav på förkunskaper i form av vissa kurser från gymnasieskolan eller komvux, så kallade ”behörighetskurser”. Lägsta betygskrav är G/3 om ingenting annat anges. För vissa utbildningar kan även krav på arbetslivserfarenhet eller andra relevanta förkunskaper ställas.

Särskild behörighet för utbildningar som inte vänder sig till nybörjare
De särskilda behörighetskraven för utbildningar som inte vänder sig till nybörjare uttrycks som krav på en eller flera högskolekurser och ibland också viss yrkeserfarenhet.

Antagen med villkor, vad innebär det?

Du som vid anmälan inte uppfyller behörigheten men har pågående studier på en behörighetsgivande utbildning på högskola/universitet som förväntas vara klar i tid till utbildningsstart kan bli behörig med villkor.

Villkoret innebär att du senast vid kursstart (om du blir antagen) måste uppvisa att du uppfyller behörighetskravet. 

Vem har grundläggande behörighet för högskolestudier?

Till all högskoleutbildning krävs att du har vissa förkunskaper. Detta kallas behörighet. Behörighet delas in i grundläggande behörighet för grundnivå och avancerad nivå och särskild behörighet som varierar mellan olika utbildningar. Behörighetskraven visar vilka förkunskaper som krävs för att kunna genomföra en viss utbildning, men att du uppfyller dem innebär inte per automatik att du blir antagen.  

Läs mer om behörighet.

 

 

Vad behöver jag skicka in när jag anmäler mig till studier vid Mittuniversitetet?

Oavsett om du gör en webbanmälan via Antagning.se eller gör en pappersanmälan måste du ladda upp/skicka in handlingar som krävs för behörighet eller meritvärdering till de utbildningar du sökt. Vilka handlingar du behöver ladda upp/skicka in kan variera beroende på om det är första gången du söker utbildning eller om du tidigare har sökt utbildning.

På Antagning.se finns information om vad du kan behöva komplettera din anmälan med.

Hur gör jag om jag vill anmäla mig till en utbildning på Mittuniversitetet?

Enklaste sättet att anmäla sig till våra utbildningar är via webbanmälan på Antagning.se . Du gör en enda anmälan oavsett om du söker kurser eller program alternativt en blandning av dessa. 

Finns det några länkar som jag kan ha nytta av?

Här ser du några bra länkar med adresser till olika myndigheter/organisationer du som blivande eller befintlig student kan ha nytta av: 


Populärt:

Sidan uppdaterades 2022-11-11