Medarbetare, sorterade på förnamn

Alexander Ryan

Doktorand|Doctoral Student

010-142 81 40

Anna-Lena Bystedt

Universitetsadjunkt

010-142 84 54

Catrin Johansson

Professor|Professor

010-142 88 04

Christina Grandien

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 87 65

Elisabeth Stúr

Universitetslektor

010-142 87 62

Ingela Bäckström

Professor|Professor

010-142 83 86

Ingela Wadbring

Professor|Professor

010-142 81 44

Jonas Harvard

Docent |Senior lecturer

010-142 84 25

Kajsa Falasca

Prefekt |Administrative Head of Department

010-142 84 08

Lars Nord

Professor|Professor

010-142 86 25

Lena Lundgren

Programansvarig|Programansvarig

010-142 82 04

Lottie Jangdal

Universitetsadjunkt|Lecturer

010-142 84 81

Matilda Eliasson

Kommunikatör|Communications Officer

010-142 86 07

Niklas Bolin

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 86 11

Pernilla Ingelsson

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 83 08

Sara Ödmark

Doktorand|Doctoral Student

010-142 87 89

Sofie Blombäck

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 81 45

Solange Hamrin

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 84 13

Stefan Dahlberg

Professor|Professor

010-142 81 98

Terje Lindblom

Universitetsadjunkt|Lecturer

010-142 89 99

Referensgrupp

Vår ambition är att forskningen ska bedrivas nära, eller i samarbete med branschen. Därför är det mycket viktigt att få kunskap om strömningar och förändringar utanför forskningens värld, och det är där DEMICOMs referensgrupp kommer in i bilden.

DEMICOMs externa representanter i referensgruppen: Hans Gennerud, VD Gullers Grupp; Eva Hamilton, fd VD Sveriges Television; Sture Bergman, VD NWT Gruppen; Hanna Brogren, VD Sveriges Kommunikatörer

Till varje forskningscenter knyts en referensgrupp med deltagare från forskningscentrets nyckelpartners. Referensgruppen består av interna och externa representanter som utses av dekanen vid fakulteten för en mandatperiod på 3 år. Referensgruppen träffas sedan en eller ett par gånger om året.

DEMICOMs referensgrupp är sammansatt av personer med god insikt i medie- och PR-branschens villkor och utmaningar.  Den huvudskaliga uppgiften är att ge råd om centrets mål och visioner, vara behjälplig med omvärldsbevakning, ge råd om centrets finansiering samt vara ett organ för samverkan.

Referensgruppen består i dag av följande personer:

Externa representanter
Hans Gennerud, VD Gullers Grupp
Eva Hamilton, fd VD Sveriges Television
Hanna Brogren, VD Sveriges Kommunikatörer
Sture Bergman, VD NWT Gruppen

Interna representanter
Lars Nord
Catrin Johansson
Jonas Harvard
Ingela Wadbring
Hans-Erik Nilsson