Medarbetare, sorterade på förnamn

Alexander Ryan

Doktorand|Doctoral Student

010-1428140

Catrin Johansson

Professor|Professor

010-1428804

Christina Grandien

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428765

Elisabeth Stúr

Universitetslektor

010-1428762

Ida Nilsing

Doktorand|Doctoral Student

010-1428065

Ingela Wadbring

Professor|Professor

010-1428144

Jonas Harvard

Docent |Senior lecturer

010-1428425

Kajsa Falasca

Prefekt |Administrative Head of Department

010-1428408

Lars Nord

Professor|Professor

010-1428625

Lena Lundgren

Programansvarig|Programansvarig

010-1428204

Lottie Jangdal

Universitetsadjunkt|Lecturer

010-1428481

Matilda Eliasson

Kommunikatör|Communications Officer

010-1428607

Niklas Bolin

Docent|Associate Professor

010-1428611

Sara Ödmark

Filosofie Doktor |Doctor of Philosophy (PhD)

010-1428789

Sofie Blombäck

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428145

Solange Hamrin

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428413

Stefan Dahlberg

Professor|Professor

010-1428198

Terje Lindblom

Universitetsadjunkt|Lecturer

010-1428999

Referensgrupp

Vår ambition är att forskningen ska bedrivas nära, eller i samarbete med branschen. Därför är det mycket viktigt att få kunskap om strömningar och förändringar utanför forskningens värld, och det är där DEMICOMs referensgrupp kommer in i bilden.

DEMICOMs externa representanter i referensgruppen: Hans Gennerud, VD Gullers Grupp; Eva Hamilton, fd VD Sveriges Television; Sture Bergman, VD NWT Gruppen; Hanna Brogren, VD Sveriges Kommunikatörer

Till varje forskningscenter knyts en referensgrupp med deltagare från forskningscentrets nyckelpartners. Referensgruppen består av interna och externa representanter som utses av dekanen vid fakulteten för en mandatperiod på 3 år. Referensgruppen träffas sedan en eller ett par gånger om året.

DEMICOMs referensgrupp är sammansatt av personer med god insikt i medie- och PR-branschens villkor och utmaningar.  Den huvudskaliga uppgiften är att ge råd om centrets mål och visioner, vara behjälplig med omvärldsbevakning, ge råd om centrets finansiering samt vara ett organ för samverkan.

Referensgruppen består i dag av följande personer:

Externa representanter
Hans Gennerud, VD Gullers Grupp
Eva Hamilton, fd VD Sveriges Television
Hanna Brogren, VD Sveriges Kommunikatörer
Sture Bergman, VD NWT Gruppen

Interna representanter
Lars Nord
Catrin Johansson
Jonas Harvard
Ingela Wadbring
Hans-Erik Nilsson