Barn spelar labyrintspel på fritids

Möjligheter och begränsningar i relation till fritidshemmets lokaler och fysiska lärmiljö

Fritidshemsverksamheten i Sverige omfattar cirka en halv miljon barn i åldern 6-12 år och är en del av det svenska utbildningssystemet. Forskningsprojektet förväntas ge en fördjupad förståelse av elevers och lärares perspektiv på fritidshemmets lokaler och fysiska lärmiljö.

Fakta

Projektperiod

160901-240322

Sidan uppdaterades 2024-03-05