Ventos Terrae: Möjligheter och lösningar för konflikt inom vindkraft

Det övergripande syftet är att utveckla ett arbetssätt för att skapa ett bättre samspel mellan olika intressen i planering och projektering för en hållbar vindkraftsutbyggnad.

Vindkraftverk

Finansiärer

Energimyndigheten

Sidan uppdaterades 2023-06-01