Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande instans, medan rektor leder universitetsledningens dagliga arbete. Universitetsförvaltningen och fakulteterna står för viktiga stödfunktioner till institutionerna och centren där vår utbildning och forskning bedrivs.