Forskargrupper

Spara favorit 2 jan januari 2019

Forskningen vid Institutionen för kemiteknik bedrivs bland annat inom forskningscenter FSCN - Fibre Science and Communication Network.

Utöver det finns flertalet forskargrupperna som är temaorienterade men även ämnesorienterade.

Forskargrupper: Du hittar dem här: www.miun.se/fscn
Teknisk yt- och kolloidkemi (Surface and Colloid Engineering, page in english)
Komplexa Material (Complex Materials, page in english)
Bioenergi (Bioenergy, page in english)
Ekokemi, (Eco Chemistry, page in english)
Mekanisk massateknologi ( High-Yield Pulping Technology, page in english)