Perspektiv på tillgänglighet – Relationen mellan infrastruktur och regional utveckling

Studiens syfte är att undersöka samband mellan transportsystemet (inklusive alla transportslag och infrastruktur) och regional utveckling med en särskild fokus på tillgänglighet.

Det övergripande målet är att ge ny kunskap och kvalificerade framtidsscenarios samt bra förutsättningar som kan stödja kommunala och regionala aktörer i beslutsprocesserna gällande framtida strategier och planer i samband med infrastruktursatsningar och företagsetableringar inom regionen.

Detta inkluderar också att utveckla en bredare förståelse om växelverkningar mellan funktionaliteten som transportsystemet erbjuder och de tilltänkta brukarnas benägenhet att använda denna tillgänglighet som grund för sina beslut, exempelvis gällande bosättning och företagsetablering.

Finansiering

Totalt 5,75 MSEK

Samverkansavtal Mittuniversitetet och Sundsvall (i samarbete med kommunerna Ånge, Hudiksvall och Nordanstig): 4,25 MSEK

Samverkansavtal Mittuniversitetet och Timrå: 750 kkr

Samverkansavtal Mittuniversitetet och Härnösand: 750 kkr

 

Deltagare från kommunerna

Projektansvarig Sundsvalls kommun: Johan Klockare Öhrnell

Projektansvarig Härnösands kommun: Daniel Johannsson

Projektansvarig Timrå kommun: Olof Lindstrand

Projektansvarig Ånge kommun: Mats Gustafsson

Projektansvarig Hudiksvalls kommun: Hans Gyllow

Projektansvarig Nordanstigs kommun: Hans-Åke Oxelhöjd

 


Finansiärer

Logotyp Sundsvalls kommun. Härnösands kommun 16x9 Timrå Kommun 16x9 Logo Ånge kommun logotyp Nordanstigs kommun logotyp