Ekonomi

Välkommen till programsidan för dig som studerar på programmet Ekoentreprenör för hållbar utveckling, 180 hp. Här lägger vi upp information om kommande kurser, praktikplatser, tips om konferenser och annan information som ni kan ha nytta av i era studier.

Information om programmet, tex utbildningsplanen finns här. Denna sida är också bra för dig som är intresserad av att söka till programmet. Det finns också en Facebook-sida för samtliga våra program Ecotechnology@MIUN som drivs av alumni (fd studenter), som kan vara bra att hålla koll på. Tipsar också om Facebook-sidan Ecotechnology Book Market, där studenter från våra program säljer kurslitteratur. Om ni har administrativa frågor om programmet (antagning, när kurser startar, behörighet, etc) så kontakta fakultetsadministratör Britt Edlund (britt.edlund@miun.se).

Programträffar

Alla onsdagar resten av terminen VT21, kl.15.00-15.30 är det drop-in programträffar för generella frågor i Zoom.
1/12 kl 12.30-14.00 (år 1-3) - träff över årskurserna. Vi pratade lite om det stöd som finns för studenter, som tex Studieverkstaden, som bland annat erbjuder Skrivhandledning.
7/10 kl 15.15-16.30 (år 1) - infomell träff med genomgång av programmets kurser, avstämning om nuläget och frågor om utbildningen.
24/9 kl 15.00-17.00 (år 2) - se valbar termin nedan.

Digitala verktyg för studenter

Det finns flera sidor om IT-tjänster och stöd för studenter. Denna sida är första information och hjälp om till exempel gratis programvaror (tex Office 365), lösenord, Moodle och Zoom.

Biblioteket, tex söka i databaser

Det finns ganska många olika för miljövetenskapoch vilken man ska välja beror på vilket område man söker inom. Biblioteket ger en bra guide till dessa (man måste vara inloggad för att komma åt sidan). Längst ner finns ämnesguider. Där väljer ni Ekoteknik och hållbart byggande.

Kurser

FÖRSTA ÅRET

De kurser som läses av studenterna på första året är dessa. Du hittar kursplanen, som också innehåller information om kurslitteraturen, genom att söka (med hjälp av kurskoden) på denna sida

MX023G - Hållbar utveckling - introduktionskurs, 7,5 hp - startar 30 aug (2021)
MX044G - Miljö och naturresurser EkoE, 15 hp - startar 30 aug (2021)
MX039G - Miljörätt A, 7,5 hp - startar 8 nov (2021)

MX041G - Energisystem och hållbar markanvändning, 7,5 hp - startar 17 jan (2022)
FÖ106G - Samhällsentreprenörskap: ledarskap, organisation och finansiering, 15 hp - startar 17 jan (2022) och läses även HT2022
KV029G - Kvalitetsteknik inom socialt företagande, 15 hp - startar 17 jan (2022) och läses även HT2022 (filmerna från kursen finns här)
MX040G - CSR, miljöledning, och ekologisk ekonomi, 7,5 hp - startar 28 mars (2022)

Sammankomster: I dagsläget har vi inte bokat in campusträffar för distansstudenter. Vanligtvis genomförs en fältvecka i Bydalsfjällen terminens tredje vecka i MX044G. Under vårterminen genomförs vanligtvis en (icke obligatorisk) studieresa i mitten av mars i kursen MX041G (vi försöker bjuda in till dessa besök senare i programmet). För KV029G och FÖ106G görs det anpassningar av resor/besök.

Kurslitteratur: Viss kurslitteratur har vi ordnat digitala versioner av. Kaufmann Cleveland (Environmental Science) kan ni köpa här. Davis (två kapitel från: Principles of enviromental engineering and science) kan ni köpa här. Bernes (Bruk och missbruk av naturens resurser) finns som pdf på kursplattformen (Moodle).

Här finns programmets schema, länkarna till Zoom uppdateras löpande, det kan också bli förändringar.

Språk: Att det står att programmet ges på svenska innebär att vissa kurser ges på endast svenska. Föreläsningar kan ges på engelska (och vi vill ibland att ni presenterar på engelska), men ni har alltid möjlighet att skriva på svenska. Känns detta svårt så prata med kursens lärare (så försöker vi hitta en lösning).

ANDRA ÅRET

FÖ106G - Samhällsentreprenörskap: ledarskap, organisation och finansiering, 15 hp - fortsättning från VT2021
KV020G - Kvalitet inom samhällsentreprenörskap: ett internationellt perspektiv, 15 hp - fortsättning från VT2021
MX019G - Ekosystemtjänster, 15 hp - startar 30 aug (2021)

Sammankomster: I dagsläget har vi inte bokat in campusträffar för distansstudenter. Vanligtvis genomförs fältveckor under vecka 40 i Enafors, Jämtlandsfjällen och vecka 47 i Belgien) i MX019G. Dessa resor är inte obligatoriska, utan komplement till det ni gör under kursen, som samläses med belgiska studenter (men vi rekommenderar att ni åker med).

Valbar termin (VT): dokumentation från träffen om praktik, projekt, kurser tidigare studenter valt, vad som är bra att tänka på, tillgodoräknande av tidigare kurser, etc finns här.

TREDJE ÅRET

FÖ094G - Industriell ekonomi, 7,5 hp - startar 30 aug (2021)
MX038G - Miljödriven innovation, 15 hp - startar 30 aug (2021)
MX032G - Hållbar upphandling, 7,5 hp - startar 8 nov (2021)

MX011G - Från vision till genomförande, 15 hp - startar 17 jan (2022)
MX045G - Självständigt arbete, 15 hp - startar 17 jan (2022) (programmet och Zoom för presentationerna,  VT2021)

Minor Field Studies (MFS) är ett stipendium från SIDA, som ger studenter möjlighet att göra sitt examensarbete (självständigt arbete) i ett U-land.

Sammankomster: I dagsläget har vi inte bokat in campusträffar för distansstudenter. Vanligtvis sker två tvådagarsträffar, vecka 36 och vecka 2 i MX038G. Presentationerna i MX045G ges normalt på campus i mitten av maj.

 

Engagera dig i universitetets hållbarhetsarbete!

Universitetet vill starta ett hållbarhetsnätverk med studenter, som ett led i att förbättra universitetets hållbarhetsarbete. Lär mer här.

Konferenser/seminarier

Summer University on the theme "Sustainable Future" is planned to be offered 9th-20th August 2021 at Campus Östersund. Här finns en intervju med en ekoentreprenör som deltagit tidigare. Ansök nu! 

Mötesplats Campus Digital – 3 mars 2021

Mötesplats Campus 2020 - 14 okt 2020

Klimatseminariet 2020 - 17 sep 2020

 

Programansvarig

Anna Longueville

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

010-142 86 61