Ekonomi

Välkommen till programsidan för dig som studerar på programmet Ekoentreprenör för hållbar utveckling, 180 hp. Här lägger vi upp information om kommande kurser, praktikplatser, tips om konferenser och annan information som ni kan ha nytta av i era studier.

Information om programmet, tex utbildningsplanen finns här. Denna sida är också bra för dig som är intresserad av att söka till programmet. Det finns också en Facebook-sida för samtliga våra program Ecotechnology@MIUN som drivs av alumni (fd studenter), som kan vara bra att hålla koll på. Tipsar också om Facebook-sidan Ecotechnology Book Market, där studenter från våra program säljer kurslitteratur.

Om du har frågor om antagning, kursadministration etc. är du välkommen att kontakta Fakultetshandläggare Britt Edlund (hon är också den som har bäst koll på allt som rör allt och även oss lärare =) så hon är en bra första kontakt för många frågor).

Programträffar

Kommande träffar:
Alla onsdagar, kl.15.00-15.30 är det drop-in programträffar för avstämning om nuläget och frågor om utbildningen i Zoom. NB! Ingen träff 27/10!
13/10 kl 15.00-16.00 (år 2), inför valbar termin (sista ansökningsdag på antagning.se är den 15 okt)
20/10 kl 15.00-16.00 (år 3), inför sista terminen, framförallt om kandidatuppsatsen
22/12 kl 15.00-16.00 (år 1-3) – julfika med träff över årskullarna

Genomförda träffar:
15/4 kl 9.00-10.00 (år 2), inför år 3.
1/12 kl 12.30-14.00 (år 1-3) - träff över årskullarna. Vi pratade lite om det stöd som finns för studenter, som tex Studieverkstaden, som bland annat erbjuder Skrivhandledning.
7/10 kl 15.15-16.30 (år 1) - infomell träff med genomgång av programmets kurser, avstämning om nuläget och frågor om utbildningen.
24/9 kl 15.00-17.00 (år 2) - se valbar termin nedan.

Digitala verktyg för studenter

Det finns flera sidor om IT-tjänster och stöd för studenter. Denna sida är första information och hjälp om till exempel gratis programvaror (tex Office 365), lösenord, Moodle och Zoom.

Biblioteket, tex söka i databaser

Det finns ganska många olika för miljövetenskapoch vilken man ska välja beror på vilket område man söker inom. Biblioteket ger en bra guide till dessa (man måste vara inloggad för att komma åt sidan). Längst ner finns ämnesguider. Där väljer ni Ekoteknik och hållbart byggande.

ReadyStudyGO

ReadyStudyGO är en introduktionskurs till universitetsstudier för dig som är ny student, eller för dig som inte alls är ny, men som vill ta del av kursen ändå! (du behöver vara inloggad i Moodle) 

Studieverkstaden (Universitetsbiblioteket och studentstöd) har mängder av zoomföreläsningar om tex studieteknik, vetenskapligt skrivande, word, excel, bibliotekssök, etc. Titta i deras kalendarium!

Kurser

FÖRSTA ÅRET

De kurser som läses av studenterna på första året är dessa. Du hittar kursplanen, som också innehåller information om kurslitteraturen, genom att söka (med hjälp av kurskoden) på denna sida

MX023G - Hållbar utveckling - introduktionskurs, 7,5 hp - startar 30 aug (2021)
MX044G - Miljö och naturresurser EkoE, 15 hp - startar 30 aug (2021)
MX039G - Miljörätt A, 7,5 hp - startar 8 nov (2021)

MX041G - Energisystem och hållbar markanvändning, 7,5 hp - startar 17 jan (2022)
FÖ106G - Samhällsentreprenörskap: ledarskap, organisation och finansiering, 15 hp - startar 17 jan (2022) och läses även HT2022
KV029G - Kvalitetsteknik inom socialt företagande, 15 hp - startar 17 jan (2022) och läses även HT2022 (filmerna från kursen finns här)
MX040G - CSR, miljöledning, och ekologisk ekonomi, 7,5 hp - startar 28 mars (2022)

Sammankomster: I dagsläget har vi inte bokat in campusträffar för distansstudenter. Vanligtvis genomförs en fältvecka i Bydalsfjällen terminens tredje vecka i MX044G (HT2021 är det fältvecka på hemmaplan vecka 37). Under vårterminen genomförs vanligtvis en (icke obligatorisk) studieresa i mitten av mars i kursen MX041G (vi försöker bjuda in till dessa besök senare i programmet). För KV029G och FÖ106G görs det anpassningar av resor/besök.

Här finns programmets schema (år 1), länkarna till Zoom uppdateras löpande, det kan också bli förändringar.

Språk: Att det står att programmet ges på svenska (på Antagning.se) innebär att vissa kurser ges på endast svenska. Vi vill ge alla studenter möjlighet att få delta i internationella sammanhang (även om man inte kan åka på en hel termin utomlands) eftersom det ofta krävs god engelska i tal och skrift om man söker ett jobb, i synnerhet om jobbet kräver högskoleutbildning. Detta hänger samman med att kvalificerade jobb i både offentlig och privat sektor idag innebär att man deltar i internationella sammanhang och att tex vägledningar om lagstiftning från EU och att många projektfinansieringar kräver internationella partners.
Forskning visar också att det finns ett starkt positivt samband mellan lön och språkfärdigheter. Har du dessutom deltagit i någon forma av utbytesstudier eller annan form av internationalisering så har du också en klar konkurrensfördel när du söker jobb. Så gott som alla arbetsgivare (oavsett produkt/tjänst) menar att  deltagande i internationalisering (kurser på engelska som ger samarbete med flera olika nationaliteter/kulturer är viktigt och gör så att individen får en bättre förståelse för hur andra nationaliteter fungerar/tänker, detta även inom Sverige eftersom vi har ett stort antal medborgare med annan bakgrund). Utbytesstudier är förstås det allra mest värdesatta.
Föreläsningar och instruktioner kan ges på engelska (och vi vill ibland att ni presenterar på engelska), men ni har alltid möjlighet att skriva på svenska. Känns detta svårt så prata med kursens lärare (så försöker vi hitta en lösning).

ANDRA ÅRET

FÖ106G - Samhällsentreprenörskap: ledarskap, organisation och finansiering, 15 hp - fortsättning från VT2021
KV020G - Kvalitet inom samhällsentreprenörskap: ett internationellt perspektiv, 15 hp - fortsättning från VT2021
MX019G - Ekosystemtjänster, 15 hp - startar 30 aug (2021)

Sammankomster: I dagsläget har vi inte bokat in campusträffar för distansstudenter. Vanligtvis genomförs fältveckor under vecka 40 i Enafors, Jämtlandsfjällen och vecka 47 i Belgien) i MX019G. Dessa resor är inte obligatoriska, utan komplement till det ni gör under kursen, som samläses med belgiska studenter (men vi rekommenderar att ni åker med).

Valbar termin (VT): dokumentation från träffen om praktik, projekt, kurser tidigare studenter valt, vad som är bra att tänka på, tillgodoräknande av tidigare kurser, etc finns här.

TREDJE ÅRET

FÖ094G - Industriell ekonomi, 7,5 hp - startar 30 aug (2021)
MX038G - Miljödriven innovation, 15 hp - startar 30 aug (2021)
MX032G - Hållbar upphandling, 7,5 hp - startar 8 nov (2021)

MX011G - Från vision till genomförande, 15 hp - startar 17 jan (2022)
MX045G - Självständigt arbete, 15 hp - startar 17 jan (2022) (programmet och Zoom för presentationerna,  VT2021)

Minor Field Studies (MFS) är ett stipendium från SIDA, som ger studenter möjlighet att göra sitt examensarbete (självständigt arbete) i ett utvecklingsland.

Sammankomster: I dagsläget har vi inte bokat in campusträffar för distansstudenter. Vanligtvis sker två tvådagarsträffar, vecka 36 och vecka 2 i MX038G. Presentationerna i MX045G ges normalt på campus i mitten av maj.

Vill du ha en personlig mentor från arbetslivet?

Har du funderingar som du skulle vilja bolla med en erfaren person från arbetslivet? I Mittuniversitetets mentorprogram erbjuds studenter möjligheten att under ett halvår få träffa en mentor i ett värdefullt utbyte. Ansökan till mentorsprogrammet öppnar i början av varje termin. Mer information hittar du här.

Engagera dig i universitetets hållbarhetsarbete!

Universitetet arbetar för hållbar utveckling genom att utbilda, forska och samverka med olika aktörer i samhället. Anmäl dig här om du vill vara med och starta upp och delta i ett nätverk med andra studenter för att förbättra universitetets hållbarhetsarbete.

Konferenser/seminarier

Lunchinspiration med Miun Innovation - 23 sep 2021

Klimatseminariet – 22 sep 2021

Summer University med temat "Sustainable Future" genomfördes 9-20 augusti 2021 på Campus Östersund. Här finns information, filmer etc om projekt som studenterna gjorde. Närsta sommar är Summer university den 8-19 augusti i Sligo på Irland. Här finns en intervju med en ekoentreprenör som deltagit tidigare.

Programansvarig

Anna Longueville

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

010-1428661