Ekonomi

Välkommen till programsidan för dig som studerar på programmet Ekoentreprenör för hållbar utveckling, 180 hp. Här lägger vi upp information om kommande kurser, praktikplatser, tips om konferenser och annan information som ni kan ha nytta av i era studier.

Information om programmet, tex utbildningsplanen finns här. Denna sida är också bra för dig som är intresserad av att söka till programmet. Det finns också en Facebook-sida för våra samtliga program Ecotechnology@MIUN som drivs av alumni (fd studenter), som kan vara bra att hålla koll på.

Programträffar HT2020

1/12 kl 12.30-14.00 (år 1-3) - träffa varandra över årskurserna och stämma av in inför vårterminen i Zoom.

7/10 kl 15.15-16.30 (år 1) - infomell träff med genomgång av programmets kurser, avstämning om nuläget och frågor om utbildningen.

24/9 kl 15.00-17.00 (år 2) - se valbar termin nedan.

Kurser VT2021

Sammankomster: Pga pandemin och rekommendationerna om distansundervisning är det inga sammankomster planerade denna termin.

FÖRSTA ÅRET - NEKEG2020

De kurser som läses av studenterna på första året är dessa. Du hittar kursplanen, som också innehåller information om kurslitteraturen, genom att söka (med hjälp av kurskoden) på denna sida

MX041G - Energisystem och hållbar markanvändning, 7,5 hp - startar 18 jan
FÖ106G - Samhällsentreprenörskap: ledarskap, organisation och finansiering, 15 hp - startar 18 jan och läses även HT2021
KV020G - Kvalitet inom samhällsentreprenörskap: ett internationellt perspektiv, 15 hp - startar 18 jan och läses även HT2021
MX040G - CSR, miljöledning, och ekologisk ekonomi, 7,5 hp - startar 29 mars

ANDRA ÅRET - NEKEG2019

Valbar termin

TREDJE ÅRET - NEKEG2018

MX011G - Från vision till genomförande, 15 hp - startar 18 jan
MX045G - Självständigt arbete, 15 hp - startar 18 jan

Minor Field Studies (MFS) är ett stipendium från SIDA, som ger studenter möjlighet att göra sitt examensarbete (självständigt arbete) i ett U-land.

Kurser HT2020

FÖRSTA ÅRET - NEKEG2020

MX023G - Hållbar utveckling - introduktionskurs, 7,5 hp - startar 31 aug
MX044G - Miljö och naturresurser EkoE, 15 hp - startar 31 aug
MX039G - Miljörätt A, 7,5 hp - startar 9 nov

Sammankomster: Pga pandemin och rekommendationerna om distansundervisning blir det inga sammankomster denna termin. Fältveckan som vanligtvis genomförs i Bydalsfjällen vecka 38 kommer ersättas av andra moment.

Kurslitteratur: Vi har hört att det är problem att få tag i viss kurslitteratur, vi håller därför på att ordna digitala versioner av dessa.
Kaufmann Cleveland (Environmental Science) kan ni köpa  här (denna länk var tyvärr fel tidigare, det hade råkat bli länken till Davis, som ni också behöver).
Davis (två kapitel från: Principles of enviromental engineering and science) kan ni köpa här.
Bernes (Bruk och missbruk av naturens resurser) kommer att komma som pdf på kursplattformen (Moodle) innan ni behöver den i kursen (vi har även ett antal ex på campus, för er som har möjlighet att hämta där).
Tipsar också om Facebook-sidan Ecotechnology Book Market, där studenter från våra program säljer kurslitteratur.

Här finns programmets schema, länkarna till Zoom uppdateras löpande, det kan också bli förändringar.

Språk: att det står att programmet ges på svenska innebär att vissa kurser ges på endast svenska. Föreläsningar kan ges på engelska (och vi vill ibland att ni presenterar på engelska), men ni har alltid möjlighet att skriva på svenska. Känns detta svårt så prata med kursens lärare.

ANDRA ÅRET - NEKEG2019

FÖ106G - Samhällsentreprenörskap: ledarskap, organisation och finansiering, 15 hp - fortsättning från VT2020
KV020G - Kvalitet inom samhällsentreprenörskap: ett internationellt perspektiv, 15 hp - fortsättning från VT2020
MX019G - Ekosystemtjänster, 15 hp - startar 31 aug

Sammankomster: FÖ106G och KV020G har öppnat för att genomföra studieresan på distans. Kursansvariga finns tillgängliga för stöd både om resan genomförs eller inte. Rekommenderar er studenter att föra en dialog med dem. Pga pandemin blir de inplanerade resorna i MX019G inte av. Resorna (genomförs vanligtvis under vecka 40 i Enafors i Jämtlandsfjällen och vecka 47 i Belgien, kursen samläses med belgiska studenter) är inte obligatoriska, utan komplement till det ni gör under kursen .

Valbar termin: dokumentation från träffen om praktik, projekt, kurser tidigare studenter valt, vad som är bra att tänka på, tillgodoräknande av tidigare kurser, etc finns här.

TREDJE ÅRET - NEKEG2018

FÖ094G - Industriell ekonomi, 7,5 hp - startar 31 aug
MX038G - Miljödriven innovation, 15 hp - startar 31 aug
MX032G - Hållbar upphandling, 7,5 hp - startar 9 nov

Sammankomster: Träffen den 12-13 januari 2021 kommer att ske på distans, rekommendationerna om distansundervisning har förlängts.

 

Konferenser/seminarier

Klimatseminariet 2020 - 17 sep (anmälan senast 14 sep)

Mötesplats Campus 2020 - 14 okt

Programansvarig

Anna Longueville

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

010-142 86 61