Ekonomi

Välkommen till programsidan för dig som studerar på programmet Ekoentreprenör för hållbar utveckling, 180 hp. Här lägger vi upp information om kommande kurser, praktikplatser, tips om konferenser och annan information som ni kan ha nytta av i era studier.

Information om programmet, tex utbildningsplanen finns här. Denna sida är också bra för dig som är intresserad av att söka till programmet. Det finns också en Facebook-sida för samtliga våra program Ecotechnology@MIUN som drivs av alumni (fd studenter), som kan vara bra att hålla koll på. Tipsar också om Facebook-sidan Ecotechnology Book Market, där studenter från våra program säljer kurslitteratur. Om ni har administrativa frågor om programmet (antagning, när kurser startar, behörighet, etc) så kontakta fakultetsadministratör Britt Edlund (britt.edlund@miun.se).

Programträffar

1/12 kl 12.30-14.00 (år 1-3) - träff över årskurserna. Vi pratade lite om det stöd som finns för studenter, som tex Studieverkstaden, som bland annat erbjuder Skrivhandledning.
7/10 kl 15.15-16.30 (år 1) - infomell träff med genomgång av programmets kurser, avstämning om nuläget och frågor om utbildningen.
24/9 kl 15.00-17.00 (år 2) - se valbar termin nedan.

VT2021

Sammankomster: Pga pandemin och rekommendationerna om distansundervisning är det inga sammankomster planerade denna termin.

Kurser

FÖRSTA ÅRET

De kurser som läses av studenterna på första året är dessa. Du hittar kursplanen, som också innehåller information om kurslitteraturen, genom att söka (med hjälp av kurskoden) på denna sida

MX023G - Hållbar utveckling - introduktionskurs, 7,5 hp - startar 31 aug
MX044G - Miljö och naturresurser EkoE, 15 hp - startar 31 aug
MX039G - Miljörätt A, 7,5 hp - startar 9 nov

MX041G - Energisystem och hållbar markanvändning, 7,5 hp - startar 18 jan
FÖ106G - Samhällsentreprenörskap: ledarskap, organisation och finansiering, 15 hp - startar 18 jan och läses även HT2021
KV020G - Kvalitet inom samhällsentreprenörskap: ett internationellt perspektiv, 15 hp - startar 18 jan och läses även HT2021 (filmerna från kursen finns här)
MX040G - CSR, miljöledning, och ekologisk ekonomi, 7,5 hp - startar 29 mars

Sammankomster: Pga pandemin och rekommendationerna om distansundervisning blir det inga sammankomster dettaa läsår. Fältveckan som vanligtvis genomförs i Bydalsfjällen i slutet av september och studieresan som vanligtvis genomförs i mitten av mars ersätts av andra moment .

Kurslitteratur: Vi har hört att det är problem att få tag i viss kurslitteratur, vi försöker därför ordna digitala versioner av dessa. Kaufmann Cleveland (Environmental Science) kan ni köpa här. Davis (två kapitel från: Principles of enviromental engineering and science) kan ni köpa här. Bernes (Bruk och missbruk av naturens resurser) finns som pdf på kursplattformen (Moodle).
Gawell, Johannisson & Lundqvist (Samhällets entreprenörer - en forskarantologi om samhällsentreprenörskap) finns som pdf. 

Här finns programmets schema, länkarna till Zoom uppdateras löpande, det kan också bli förändringar.

Språk: Att det står att programmet ges på svenska innebär att vissa kurser ges på endast svenska. Föreläsningar kan ges på engelska (och vi vill ibland att ni presenterar på engelska), men ni har alltid möjlighet att skriva på svenska. Känns detta svårt så prata med kursens lärare (så försöker vi hitta en lösning).

ANDRA ÅRET

FÖ106G - Samhällsentreprenörskap: ledarskap, organisation och finansiering, 15 hp - fortsättning från VT2020
KV020G - Kvalitet inom samhällsentreprenörskap: ett internationellt perspektiv, 15 hp - fortsättning från VT2020
MX019G - Ekosystemtjänster, 15 hp - startar 31 aug

Sammankomster: FÖ106G och KV020G har öppnat för att genomföra studieresan på distans. Kursansvariga finns tillgängliga för stöd både om resan genomförs eller inte. Rekommenderar er studenter att föra en dialog med dem. Pga pandemin blir de inplanerade resorna i MX019G inte av. Resorna (genomförs vanligtvis under vecka 40 i Enafors i Jämtlandsfjällen och vecka 47 i Belgien) är inte obligatoriska, utan komplement till det ni gör under kursen, som samläses med belgiska studenter.

Valbar termin (VT): dokumentation från träffen om praktik, projekt, kurser tidigare studenter valt, vad som är bra att tänka på, tillgodoräknande av tidigare kurser, etc finns här.

TREDJE ÅRET

FÖ094G - Industriell ekonomi, 7,5 hp - startar 31 aug
MX038G - Miljödriven innovation, 15 hp - startar 31 aug
MX032G - Hållbar upphandling, 7,5 hp - startar 9 nov

MX011G - Från vision till genomförande, 15 hp - startar 18 jan
MX045G - Självständigt arbete, 15 hp - startar 18 jan

Minor Field Studies (MFS) är ett stipendium från SIDA, som ger studenter möjlighet att göra sitt examensarbete (självständigt arbete) i ett U-land.

Sammankomster: Eftersom rekommendationerna om distansundervisning har förlängts blir det inga campusträffar detta läsår.

 

Engagera dig i universitetets hållbarhetsarbete!

Universitetet vill starta ett hållbarhetsnätverk med studenter, som ett led i att förbättra universitetets hållbarhetsarbete. Lär mer här.

Konferenser/seminarier

Mötesplats Campus 2020 - 14 okt 2020

Klimatseminariet 2020 - 17 sep 2020

 

Programansvarig

Anna Longueville

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

010-142 86 61