Människa, mått och motståndskraft: Nya sätt att studera riskkommunikation, ansvar och beredskap

I det här projektet studerar vi den heterogena befolkningens kunskap, vilja och förutsättningar att kommunicera och hantera större samhällsstörningar såsom naturolyckor, våldsamma incidenter och militärrelaterade kriser.

Profilbild RCR

Projektledare

Minna Lundgren

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428819

Projektmedlemmar

Christine Grosse

Lektor, biträdande|Lektor, biträdande

+46 (0)10-1428009

Anna Olofsson

Professor|Professor

+46 (0)10-1428467

Erna Danielsson

Professor|Professor

+46 (0)10-1428132

Susanna Öhman

Professor|Professor

+46 (0)10-1428185

Sara Skott

Docent|Associate Professor

+46 (0)10-1427821

Maja Klinga

Doktorand|Doctoral Student

Finansiärer