Vid kvalitetsteknik bedriver vi forskning, utbildning och samverkan för att bidra till organisationsutveckling och samhällsnytta genom systematiskt kvalitetsarbete.

Illustrering som visar vad hållbar kvalitetsledning består av. Kundvärde, ledarskap och styrning samt organisationskultur.

Pågående forskningsprojekt

Kvalitet i förskolor

Syftet med projektet är att utveckla metoder och arbetssätt för att skapa samsyn kring vad kvalitet i förskolan är samt utveckla förskolechefernas förmågor att arbeta med systematiskt kvalitetsarbe...

Aktuellt från vår forskning

Sidan uppdaterades 2022-12-28