Vid kvalitetsteknik bedriver vi forskning, utbildning och samverkan för att bidra till organisationsutveckling och samhällsnytta genom systematiskt kvalitetsarbete.

Illustrering som visar vad hållbar kvalitetsledning består av. Kundvärde, ledarskap och styrning samt organisationskultur.

Pågående forskningsprojekt

Arkivetablering i Härnösand

På Saltvik i Härnösand kommer Skatteverket att etablera ett arkiv. Tidigare har man haft regionala arkiv, men nu blir samtliga fysiska handlingar placerade på ett ställe. Tillsammans med Härnösands...

Att mäta det omätbara

Syftet med projektet är att designa och testa en aktuell och fokuserad process och modell som stödjer och synliggör det totala värdet av investeringar av digitala lösningar, med fokus på...

Kvalitet i förskolor

Syftet med projektet är att utveckla metoder och arbetssätt för att skapa samsyn kring vad kvalitet i förskolan är samt utveckla förskolechefernas förmågor att arbeta med systematiskt kvalitetsarbe...

Medarbetare

Anna Mårtensson

Lärare |Member of academic staff

+46 (0)10-1428585

Christer Hedlund

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1427853

Gertrud Olauzon

Universitetsadjunkt

+46 (0)10-1428358

Håkan Wiklund

Prorektor |Pro vice-chancellor

+46 (0)10-1428385

Ingela Bäckström

Professor|Professor

+46 (0)10-1428386

Johan Lilja

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428223

Lilly-Mari Sten

Doktorand|Doctoral Student

+46 (0)10-1428658

Louise Östberg

Universitets-/Högskoleadjunkt |Assistant lecturer

+46 (0)10-1427812

Maria Eriksson

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428552

Pernilla Ingelsson

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428308

Petter Stenmark

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

+46 (0)10-1428394