Vid kvalitetsteknik bedriver vi forskning, utbildning och samverkan för att bidra till organisationsutveckling och samhällsnytta genom systematiskt kvalitetsarbete.

Illustrering som visar vad hållbar kvalitetsledning består av. Kundvärde, ledarskap och styrning samt organisationskultur.

Pågående forskningsprojekt

Aktuellt från vår forskning

Medarbetare

Sidan uppdaterades 2022-12-28