Att göra hemberedskap: ett kritiskt perspektiv på beredskapens diskurser och praktiker

I det här forskningsprojektet undersöks konstruktioner av hemberedskap. Utifrån ett intersektionellt perspektiv undersöks hur klass, kön och funktionalitet samverkar med politiska diskurser om samhällets beredskap och hur detta i sin tur påverkar betydelser av hemberedskap och dess praktiker.

Krisberedskap

Fakta

Projektperiod

220101-241231

Finansiärer

Logotyp Vetenskapsrådet.

Sidan uppdaterades 2023-11-22