Catrin Johansson

Professor|Professor

Professor i organisationers kommunikation

Bakgrund

Professor organisationers kommunikation, Mittuniversitetet, 2013
Docent, Medie- och kommunikationsvetenskap, Mittuniversitetet, 2007
Fil. Dr., Medie- och kommunikationsvetenskap, Uppsala universitet, 2003
MA., Linköpings universitet, 1991

Forskningsområden

Organisationers kommunikation, speciellt fokus på:
o Kommunikativt ledarskap
o Kommunikation vid förändringsprocesser
o Kommunikation för hållbar utveckling
o Ledarskap och kommunikation vid kriser


Forskning

Pågående forskning
Communication paradoxes during organizational change
Communication Maturity
Leadership Communication for Organizational Transformation
Communicate Climate Change

Undervisning

Kommunikativt ledarskap
Strategisk kommunikation för hållbar utveckling
C-uppsatser, Master/magister-uppsatser i strategisk kommunikation

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Johansson, C. , Jahn, J. & Elving, W. (2024). Guest editorial : Communication research advancing sustainable development. Journal of Communication Management, vol. 28: 1, ss. 1-14.  

Johansson, C. , Grandien, C. & Strandh, K. (2019). Roadmap for a communication maturity index for organizations—Theorizing, analyzing and developing communication value. Public Relations Review, vol. 45: 4    

Jahn, J. L. S. & Johansson, C. (2018). The communicative constitution of adaptive capacity during Sweden’s Västmanland wildfire. Corporate Communications. An International Journal, vol. 23: 2, ss. 162-179.    

Johansson, C. & Nord, L. (2018). The Simple Truth: Ambiguity Works : Discursive Strategies by Swedish Public Authorities during the 2008 Financial Crisis. International Journal of Business Communication, vol. 55: 2, ss. 220-236.  

Johansson, C. & Bäck, E. (2017). Strategic Leadership Communication for Crisis Network Coordination. International Journal of Strategic Communication, vol. 11: 4, ss. 324-343.  

Hamrin, S. , Johansson, C. & Jahn, J. L. (2016). Communicative Leadership : Fostering co-worker agency in two Swedish business organizations. Corporate Communications. An International Journal, vol. 21: 2, ss. 213-229.  

Bäckström, I. , Ingelsson, P. & Johansson, C. (2016). How Communicative Leadership influences co-workers’ health : A Quality Management perspective. International Journal of Quality and Service Sciences, vol. 8: 2, ss. 143-158.    

Grandien, C. & Johansson, C. (2016). Organizing and disorganizing strategic communication : Discursive institutional change in dynamics in two communication departments. International Journal of Strategic Communication, vol. 10: 4, ss. 332-351.    

Linnell, M. , Johansson, C. , Olofsson, A. , Wall, E. & Öhman, S. (2015). Enhancing public resilience : A community approach. Planet@Risk, vol. 3: 1, ss. 33-44.    

Johansson, C. , Miller, V. D. & Hamrin, S. (2014). Conceptualizing communicative leadership : A framework for analysing and developing leaders’ communication competence. Corporate Communications. An International Journal, vol. 19: 2, ss. 147-165.  

Bäckström, I. , Ingelsson, P. & Johansson, C. (2014). Health Related Quality Management Values and Key Principles of Communicative Leadership - Are They the Same?. Quality Innovation Prosperity, vol. 18: 1, ss. 59-72.  

Johansson, C. & Stohl, C. (2012). Cultural Competence and Institutional Contradictions: The Hydropower Referendum. Journal of applied communications research, vol. 40: 4, ss. 329-349.  

Johansson, C. & Ottestig, A. T. (2011). Communication executives in a changing world: Legitimacy beyond organizational borders. Journal of Communication Management, vol. 15: 2, ss. 144-164.  

Grandien, C. & Johansson, C. (2011). Institutionalization of communication management in organizations – A theoretical framework. Corporate Communications. An International Journal, vol. 17: 2, ss. 209-227.    

Johansson, C. & Heide, M. (2008). Speaking of Change : Three communication approaches in studies of organizational change. Corporate Communications. An International Journal, vol. 13: 3, ss. 288-305.  

Johansson, C. (2007). Goffman's sociology : An inspiring resource for developing public relations theory. Public Relations Review, vol. 33: 3, ss. 275-280.  

Johansson, C. (2007). Research on Organizational Communication : The Case of Sweden. Nordicom Review, vol. 28: 1, ss. 93-110.  

Johansson, C. (2006). No problems utom nyanserna : Engelskan dominerar i de svenska storföretagen. Språkvård, : 1, ss. 30-36.

Böcker

Johansson, C. , Heide, M. & Simonsson, C. (2021). Kommunikation i organisationer. Stockholm : Liber

Johansson, C. , Heide, M. & Simonsson, C. (2012). Kommunikation i organisationer. Malmö : Liber

Heide, M. , Johansson, C. & Simonsson, C. (2005). Kommunikation och Organisation. Malmö : Liber

Doktorsavhandlingar

Johansson, C. (2003). Visioner och verkligheter : Kommunikationen om företagets strategi. Diss. Uppsala : Uppsala univ, 2003 (Uppsala studies in media and communication : 2)

Kapitel i böcker, del av antologier

Helgesson, E. & Johansson, C. (2022). Så vill lobbyisterna forma berättelsen om den svenska skogen. I Skogens värden : forskares reflektioner. Sundsvall : Mittuniversitetet. S. 172-173.

Johansson, C. (2018). Leadership Communication. I The International Encyclopedia of Strategic Communication. Online : John Wiley & Sons. S. 1-16.  

Johansson, C. (2018). Lång väg till hållbart ledarskap för klimatet. I Snabbtänkt : Reflektioner från valet 2018 av ledande forskare. Sundsvall : Demicom, Mittuniversitetet (DEMICOM rapport).  

Johansson, C. (2018). On Goffman : Researching relations with Erving Goffman as pathfinder. I Public relations and social theory : Key figures, concepts and developments. New York, NY : Routledge. S. 252-271.  

Johansson, C. (2015). Empowering employees through communicative leadership. I Organizational and Strategic Communication Research : European Perspectives II. Braga : CECS - Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade Universidade do Minho. S. 85-110.    

Johansson, C. (2011). Kommunikation vid organisationsförändringar. I Strategisk kommunikation : Forskning och praktik. Lund : Studentlitteratur. S. 257-282.

Johansson, C. (2011). Meningsfylld förändring : Chefers och medarbetares förståelse av en organisationsförändring. I THULE : Kungl. Skytteanska Samfundets Årsbok 2011. Umeå : Kungl. Skytteanska Samfundet. S. 143-155.

Johansson, C. (2009). On Goffman: Researching relations with Erving Goffman as pathfinder. I Public relations and social theory : Key figures and concepts. London : Routledge. S. 119-140.

Johansson, C. (2005). Svensk forskning om organisationers kommunikation : illusion eller vision?. I Organisationers kommunikation - illusion eller vision?. (Communiqué). S. 8-39.

Konferensbidrag

Johansson, C. (2023). The Power of Negative Words : reflections of change in a Swedish media organization. Paper presented at the NordMedia 2023, Bergen, Norway, 16–18 August, 2023

Mikkola, L. , Johansson, C. , Barros de Alcantara Hamrin, S. & Rajamäki, S. (2022). Being a newcomer : Facing dialectical tensions and relational contradictions in the first workplace after graduation. Paper presented at the 72nd ICA Conference - International Communication Association, Paris, France, 26-30 May, 2022

Lilja, J. & Johansson, C. (2022). Creating Space for Emergence of Collective Learning and Action for Sustainable Development : Action research at Mid Sweden University. I Proceedings of the the OLKC conference 2022.

Johansson, C. & Jämtelid, K. (2021). Collaborating on crisis communication to manage the COVID‐19 crisis. I Accelerating the progress towards the 2030 SDGs in times of crisis. Östersund : . S. 1475-

Johansson, C. (2021). Crisis Communication Leadership for sustainable organizing. I Accelerating the progress towards the 2030 SDGs in times of crisis. Östersund : . S. 1476-

Bäckström, I. , Ingelsson, P. , Johansson, C. , Hamrin, S. & Bergman, S. (2019). Communicative Leadership development conduction to impact on   Quality culture and co-worker health. I 22nd QMOD conference on Quality and Service Sciences ICQSS 2019, 13-15 October : Leadership and strategies for Sustainable Quality and Innovation in the 4th Industrial Revolution. Lund :

Johansson, C. (2018). Crisis leadership as a communicative process : The challenge of managing crises through communication with stakeholders. Paper presented at the SRA-E 2018: Risk & Uncertainty – From Critical Thinking to Practical Impact. Mid Sweden University, Östersund, Sweden, 18–20 June 2018

Johansson, C. (2018). Managing chaos through crisis communication leadership. Paper presented at the 104th Annual Convention, National Communication Association, Salt Lake City, USA, November 8-11, 2018.

Johansson, C. (2017). Communicating for results – with mixed results. A multi-method study of leader training. Paper presented at the EGOS European Group for Organizational Studies, 33rd EGOS Colloquium, 7-8 July 2017, Copenhagen, Denmark

Johansson, C. & Grandien, C. (2016). Communication for sustainable organizing. Paper presented at the VEC Conference and the 10th Annual UCCN Meeting, Mid Sweden University, 12-14 September, 2016, Östersund

Johansson, C. & Putnam, L. L. (2016). Tensions and Contradictions in Organizational Change : Managers’ Discursive Enactment of Control and Resistance. Paper presented at the 66th International Communication Association Annual Conference, “Communicating with Power” Fukuoka, Japan, 9-13 June 2016

Johansson, C. (2015). Crisis communication – Perspectives, outcomes and challenges. Paper presented at the Crisis4. Lund University, Campus Helsingborg, 7-9 October, 2015.

Johansson, C. & Bäck, E. (2015). Discursive Leadership Strategies in a Crisis Communication Network. Paper presented at the EUPRERA Annual Conference, October 1-3, 2015, Oslo, Norway

Johansson, C. (2015). Who is responsible for leadership communication? : Co-constructing simplistic notions of leaders and followers. Paper presented at the ICA Regional Conference, Responsible Communication and Governance, 11-13 October, 2015, Copenhagen Business School, Copenhagen, Denmark

Linnell, M. , Johansson, C. , Olofsson, A. , Wall, E. & Öhman, S. (2014). Enhancing public resilience : A community approach. I Proceedings of the International Disaster and Risk Conference IDRC Davos 2014 : Extended abstracts. Davos : . S. 541--544.  

Hamrin, S. & Johansson, C. (2013). Communicative Leadership : A Co-constructed Concept in Two Swedish Business Organizations. Paper presented at the International Communication Association Conference

Johansson, C. , Hamrin, S. & Jahn, J. L. (2013). Communicative leadership : Leaders and members reflecting on leadership and communication. Paper presented at the International Communication Association's 63rd Annual Conference, June 17-21, 2013, London, Great Britain.

Johansson, C. (2013). Discursive constructions of crisis and normality during the 2008 financial crisis. Paper presented at the Nordmedia Conference, Oslo and Aakershus University College, Norway, 8-11 August, 2013.

Bäckström, I. , Ingelsson, P. & Johansson, C. (2013). Health Related Quality Management values and Key principles of Communicative Leadership - are they the same?. I 16th QMOD conference on Quality and Service Sciences ICQSS,4-6 September 2013, Portoroz, Slovenia : From LearnAbility and InnovAbility to SustainAbility.. S. 164--177.  

Johansson, C. , Miller, V. & Hamrin, S. (2012). Conceptualizing communicative leadership : A tentative theoretical framework. Paper presented at the National Communication Association 98th Annual Convention, 15-18 November 2012, Orlando, FL, USA

Miller, V. D. , Johansson, C. & Hamrin, S. (2012). Investigating Kommunikativt ledarskap : A preliminary theoretical and empirical construct explication. Paper presented at the National Communication Association 98th Annual Convention, 15-18 November 2012, Orlando, FL, USA

Johansson, C. & Hamrin, S. (2012). What is a "communicative" leader? : Leaders and their employees making sense of leadership and communication. Paper presented at the ECREA 2012, the 4th European Communication Conference, 24-27 October, 2012, Istanbul, Turkey.

Johansson, C. & Stohl, C. (2010). Cultural Competence and Institutional Contradictions: The Hydropower Referendum. Paper presented at the National Communication Association 96th Annual Convention

Johansson, C. & Grandien, C. (2010). Leading 
change 
or 
living 
change? : Conceptualizing 
institutionalization
 of 
communication 
management 
in 
organizational
 change. Paper presented at the 12th Annual EUPRERA Congress, Communication in a Changing Society: Dynamics, Risks and Uncertainty. University of Jyväskylä, Finland, September 23-24, 2010

Johansson, C. & Stùr, E. (2009). Collaborative public relations in practice - targeting democracy through dialogue. Paper presented at the The 19th Nordic Conference for Media and Communication Research - Karlstad

Johansson, C. (2009). Key findings in discourse on organizational change. Paper presented at the International Communication Association, Chicago May 2009

Johansson, C. (2008). Discourse on organizational change in theory and practice : Paper presented at: ECC08, Second European Conference, Barcelona, Spain.

Johansson, C. (2008). The communication process of change - a model of change communication in organizations : Paper presented at: Euprera 2008 Congress, Milan, Italy.

Johansson, C. & Ottestig, A. T. (2007). Communication executives in a changing world: Legitimacy beyond organizational borders : Paper presented at: Euprera/Loke conference, Roskilde, Denmark.

Johansson, C. & Ottestig, A. T. (2007). Communication executives in a changing world: Legitimacy beyond organizational borders : Paper presented at: The 18th Nordic Conference on Media and Communication, Helsinki, Finland.

Johansson, C. (2007). Kommunikation vid förändringar. Tidigare forskning ger nya förutsättningar : Communicare 2007.

Johansson, C. & Heide, M. (2007). Speaking of change - A review of new communication approaches to the study of change : Paper presented at: 18th Nordic Conference on Media and Communication, Helsinki, August 16-19, 2007.

Johansson, C. (2006). Kritiska perspektiv på organisationers kommunikation : Varför behövs de?. I Makten över kommunikationen. Sundsvall : (Communique). S. 14--29.

Johansson, C. (2005). Engelska som koncernspråk - när kommunikationen går över gränserna : Paper presented at: The 17th Conference on Media and Communicaions, Ålborg Danmark.

Johansson, C. (2005). "Man har svårt att uttrycka nyanser" : när engelskan är koncernspråk. I Språk på tvärs : rapport från ASLA:s höstsymposium, Södertörn, 11-12 november 2004. Uppsala : (ASLA:s skriftserie). S. 187--199.

Johansson, C. (2005). Research on organizational communication - The case of Sweden : Paper presented at: First European Communication Conference, Amsterdam, Holland.

Johansson, C. (2005). Research on Organizational Communication - The Case of Sweden : Paper presented at: International Communication Association, Dresden, Germany.

Johansson, C. (2005). Visions and realities - Discourse in a strategy communication process : Paper presented at: International Communication Association 55th Annual Conference. Communication: Questioning the dialogue. May 26-30 2005. New York, USA.

Johansson, C. (2003). Visions and realities - A case sudy of coporate communication : Paper presented at: The 16th Nordic Conference on Media and Communication, Kristiansand, Norge.

Johansson, C. (1999). Deltagande observation - en metod för utforskandet av näringslivets kommunikation. I Samtal och textanvändning i professionerna : Rapport från ASLA:s höstsymposium i Linköping den 6-7 november 1997. (ASLA:s skriftserie)

Johansson, C. (1999). The writing process of the "Group Strategy" document. I Rapport från AFinLA Autumn Symposium 13-14 November 1998. Turku, Finland :

Johansson, C. (1998). Group management constructing strategy : Paper presented at: AFinLA:s autumn symposium, Åbo, Finland.

Johansson, C. (1995). Skrivande och kön i den manliga debattartikeln. I Proceedings of the 2nd Nordic conference on language and gender, Tromsö 3-5 november 1994. (Nordlyd Tromsö university working papers on language & linguistics)

Manuskript

Johansson, C. Visions and realities. Discourse in a strategy communication process.

Bergman, S. , Johansson, C. , Hamrin, S. , Bäckström, I. & Ingelsson, P. Communication Training for Managers and Leaders : A review of empirical studies.

Proceedings (redaktörsskap)

Johansson, C. (ed.) & Mauerhofer, V. (ed.) (2021). Accelerating the progress towards the 2030 SDGs in times of crisis. Östersund : Mittuniversitetet  

Johansson, C. (ed.) & Nord, L. (ed.) (2006). Makten över kommunikationen : Communiqué 2006. Sundsvall : Mittuniversitetet (Communiqué (Mittuniversitetet) ).

Johansson, C. (ed.) & Hedman, L. (ed.) (2005). Organisationers kommunikation : illusion eller vision?. Sundsvall : Mittuniversitetet (Communiqué ).

Rapporter

Johansson, C. , Jämtelid, K. , Jendel, L. , Nilsing, I. & Hasselström, E. (2021). Kriskommunikation i samverkan : Samverkan och samordning inom kriskommunikation vid coronapandemin 2020. Sundsvall : (DEMICOM rapport 45).  

Johansson, C. & Bäck, E. (2015). Nätverksledarskap för samordning vid kriser : En studie av skogsbranden i Västmanland. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 25).  

Linnell, M. & Johansson, C. (2014). A literature review on community approaches that involve the public in crisis management : Fostering community resilience through  coproduction by response organisations and citizens.  

Linnell, M. , Johansson, C. , Olofsson, A. , Wall, E. & Öhman, S. (2014). Experiences and requirements for a community approach involving social groups in crisis preparedness and response.  

Jalakas, A. & Johansson, C. (2014). Kommunikation som ger samhällsnytta : Kommunikationens värde i trafikverket. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 16).  

Öhgren, J. & Johansson, C. (2014). Sociala intranät för kommunikation och lärande : En studie av Svenska Spels intranät Hemmaplan. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 15).  

Johansson, C. & Olsson, J. (2013). Kommunikationens värde i offentlig verksamhet. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 10).  

Johansson, C. & Hamrin, S. (2013). Kommunikativt ledarskap. : En analys av intervjuer med chefer och medarbetare i fem företag. Sundsvall : Mittuniversitetet  

Johansson, C. (2013). Kommunikativt ledarskap som påverkar organisationens resultat. Sundsvall : Mittuniversitetet  

Johansson, C. , Jendel, L. & Ottestig, A. T. (2013). Nätverk för kriskommunikation : om myndigheters informationssamordning vid kriser. Stockholm : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (DEMICOM rapport 24).  

Lundgren, L. , Strandh, K. & Johansson, C. (2012). De sociala intranätens praxis : Användning, nytta och framgångsfaktorer. Sundsvall : (DEMICOM rapport 5).  

Johansson, C. & Miller, V. D. (2012). Kommunikativt ledarskap 2. : Metod och process för utvärdering. Sundsvall : Mittuniversitetet  

Lundgren, L. , Strandh, K. & Johansson, C. (2012). The practice of social intranets : Usage, Benefits and Success Factors. Sundsvall : Mid Sweden University (DEMICOM rapport 7).  

Johansson, C. , Miller, V. D. & Hamrin, S. (2011). Communicative leadership : theories, concepts, and central communication behaviors. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 4).  

Johansson, C. , Miller, V. D. & Hamrin, S. (2011). Kommunikativt ledarskap : definition, teori och centrala beteenden. Sundsvall : Mittuniversitetet  

Johansson, C. & Nord, L. (2011). Konsten att kommunicera oro utan att oroa : Svenska myndigheter under finanskrisen 2008. Sundsvall : Mittuniversitetet. Demicom. (DEMICOM rapport 1).  

Johansson, C. & Stúr, E. (2009). Vojmån - En studie av kommunikation och demokrati. Sundsvall : MKV: Mittuniversitetet  

Johansson, C. (1997). Kommunikation i ett företag : Två dagar hos en avdelningschef. Uppsala : Uppsala univ (TeFa 23).

Johansson, C. (1995). Skrivande och kön i utbildningsdebatten : En undersökning av journaliststudenters debattartiklar i könsperspektiv. Uppsala : Uppsala univ (TeFa 10).

Samlingsverk (redaktör)

Johansson, C. (ed.) , Nilsson, H. (ed.) , Öhman, P. (ed.) , Jonsson, B. (ed.) , Engberg, B. A. (ed.) , Englund, O. (ed.) , Simonsson, P. (ed.) & Axbrink, I. (ed.) (2022). Skogens värden : forskares reflektioner. Sundsvall : Mittuniversitetet  

Johansson, C. (ed.) & Heide, M. (ed.) (2008). Kommunikation i förändringsprocesser. Malmö : Liber

Sidan uppdaterades 2023-09-21