Den här listan innehåller definitioner och förklaringar av olika begrepp som används inom utbildnings- och studieadministration och i de olika studieadministrativa systemen.

Listan bygger begreppslistorna i Ladoks systemdokumentation och avändarhandboken för NyA samt på Universitetskanslersämbetets Grundläggande begrepp vid redovisning av officiell statistik inom högskolesektorn (2016).

För engelska begrepp se Universitets- och högskolerådets Svensk-engelsk ordbok.


 

 

Begrepp A-Ö

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Saknar du något i listan eller hittar du något som inte verkar stämma? Kontakta