Turismvetenskap

Spara favorit

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen TURISMVETENSKAP. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 11 svenska sidor och 4 engelska sidor som är taggade med TURISMVETENSKAP. Innehållet kan variera beroende på språk.

Fjällandskapets utveckling och bevarande engagerar många

– De svenska fjällen är inte vildmark, människor har satt sina avtryck, säger Sandra Wall-Reinius, lektor i kulturgeografi. Hur fjällen ska bevaras, oc...

Ny forskning sätter fingret på utbredd sexism inom turismsektorn

Anställda inom turismsektorn är ofta unga, invandrade och kvinnor. Och de utsätts för mer sexism än anställda inom många andra branscher. Det...

Turism och kulturarv används för att bygga fred

Hur kan turism och arv stödja fredsbyggande arbete? Den frågan har Daniel Laven, docent i kulturgeografi och lektor vid ETOUR, ställt sig. Nu har han...

ETOUR kan stärkas genom nya nationella satsningar

Regeringens särskilda utredare Britt Bohlin har presenterat utredningen kring Sveriges besöksnäring. För ETOUR ger förslagen nya möjligheter att arbeta...