Aktuella forsknings- och utbildningsprojekt

Få en snabb inblick i några av de projekt vi driver.

21504663-eco-life.jpg

BUFFL-projekt (2019-2020): Syftet med projektet, BranschUtveckling hos banker och Försäkringsbolag genom Flexibelt Livslångt lärande (BUFFL), är att i samverkan med branschaktörer inom bank, försäkring och pension skapa en nationell modell för korta flexibla kurser för specialister inom ovan nämnda branscher. Projektet bedrivs i nära samarbete med forskargruppen HEEL vid Mittuniversitetet samt Högskolan i Kristianstad och Uppsala universitet. Läs mer om projektet här

AI- projekt (2019-2020): Syftet med projektet Artificiell Intelligens (AI) är att i samverkan med aktörer inom försäkringsbranschen undersöka hur AI kan användas för att effektivisera och utveckla internrevisionen inom denna bransch. Projektet bedrivs i samarbete med Högskolan i Gävle och KTH.

MIDAS-BID-projektet (2019-2021): Syftet med det internationella projektet ”Methods and tools for business model transformation and innovation development of SMEs in cross-border context” (MIDAS-BID) är att utveckla affärsmodellsinnovationer som stärker små och medelstora företags konkurrenskraft och internationalisering. Projektet bedrivs i samarbete med universiteten i Luleå, Vasa och Tammerfors.

BIA (2020-2021): I projektet BIA, Boende, integration och arbete, undersöker forskarna befintliga integrationsprocesser i bostadsområdet Tallnäs i Timrå kommun, men ger också förslag på hur sådana kan utvecklas. Det sker genom att medverka till utarbetandet av framgångsrika integrationsprocesser i området och genom att ge förslag på och analysera hur Tallnäs kan utvecklas i samklang med de fyra hållbarhetskriterierna. Projektet bedrivs i samarbete med forskningsenheterna CER, Centrum för forskning om ekonomiska relationer, FGV, Forum för genusvetenskap och RCR, Risk och Crisis Centre vid Mittuniversitetet, samt Timråbo. Läs mer om projektet här

 

Kontakt

Peter Öhman

Professor|Professor

010-142 86 77