På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen NYHETER OM HÅLLBAR UTVECKLING. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 8 svenska sidor och 2 engelska sidor som är taggade med NYHETER OM HÅLLBAR UTVECKLING. Innehållet kan variera beroende på språk.

Nominera till lika villkorspriset 2020

Nu är det dags att börja fundera på vem, eller vilka, du vill nominera till Mittuniversitetets lika villkorspris. Alla anställda och studenter inbjuds att föreslå kandidater.

Klimatramverket får pris

Klimatramverket, som Mittuniversitetet är del av, har utsetts till vinnare av årets internationella pris för lärosäten som arbetar med hållbarhet – International Sustainable Campus Network Excellen...

Mistra Sport & Outdoors har rullat igång!

Mittuniversitetet leder ett forsknings- och samverkansprogram där ett 30-tal forskare vid sju universitet och 23 samarbetspartners under fyra år ska skapa kunskap och lösningar för ökad hållbarhet...

Barnens universitet ska locka till högre studier

I projektet Barnens Universitet vill Mittuniversitetet inspirera till högre studier redan i grundskolan. Satsningen på barnen grundar sig i att övergången till högre studier är relativt låg i...

En hållbarhetsworkshop som gav resultat

I början av februari hölls tvådagarsworkshopen “Hållbar utveckling 2019” i Östersund. Ett fyrtiotal engagerade medarbetare från hela universitetet deltog i en välorganiserad workshop som ledde fram...