Innefattar alla tjänster där information som Mittuniversitetet ansvarar för lagras eller behandlas hos en extern part.

Molntjänster

Kontakt

Sidan uppdaterades 2024-04-04