Företagsekonomi är ett brett ämne. På ett övergripande plan handlar det om effektivt resursutnyttjande i och mellan företag, men även i och mellan offentliga myndigheter, kommuner och andra slags organisationer. Ämnets kärna består av de olika aktiviteter som företag genomför för att skapa lönsamma affärer.

Kurser i företagsekonomi erbjuds vid Mittuniversitetets campus i Sundsvall och Östersund samt på distans. Vid Mittuniversitetet kan du läsa kurser på grundnivå (A, B och C) samt på avancerad nivå.

Kurserna på avancerad nivå är kopplade till ämnets forskning. På så sätt får du direktkontakt med såväl aktuella forsknings- och utvecklingsfrågor
De inriktningar som erbjuds är:
- Marknadsföring och affärsutveckling
- Redovisning och finansiering

Företagsekonomi ingår som huvudområde i Civilekonomprogrammet samt för kandidatexamen i Ekonomprogrammet och eventuell magisterexamen. Ämnet kan även läsas som fristående kurser. Företagsekonomi kombineras ofta med andra huvudområden som teknik, beteendevetenskap eller juridik och utgör då ett värdefullt kompletterande ämne.