Företagsekonomi är ett brett ämne. På ett övergripande plan handlar det om effektivt resursutnyttjande i och mellan företag, men även i och mellan offentliga myndigheter, kommuner och andra slags organisationer. Ämnets kärna består av de olika aktiviteter som företag genomför för att skapa lönsamma affärer.

Kurser i företagsekonomi erbjuds vid Mittuniversitetets campus i Sundsvall och Östersund samt på distans. Vid Mittuniversitetet kan du läsa kurser på grundnivå (A, B och C) samt på avancerad nivå.

Kurserna på avancerad nivå är kopplade till ämnets forskning. På så sätt får du direktkontakt med såväl aktuella forsknings- som utvecklingsfrågor.
De inriktningar som erbjuds är:
- Marknadsföring och affärsutveckling
- Redovisning och finansiering

Företagsekonomi ingår som huvudområde i Civilekonomprogrammet samt för kandidatexamen i Ekonomprogrammet och eventuell magisterexamen. Ämnet kan även läsas som fristående kurser. Företagsekonomi kombineras ofta med andra huvudområden som teknik, beteendevetenskap eller juridik och utgör då ett värdefullt kompletterande ämne.

Sidan uppdaterades 2022-03-08