Inom forskningsprojektet BioRem Fiber är målet att utveckla marknadsanpassad miljöteknik för att sanera fiberbankar längs Västernorrlands kust med hjälp av svamp, växter och bakterier, så kallad bioremediering.

Essvik

Fiberbankarna har bildats genom utsläpp av förorenat processvatten från trä- och massaindustri och innehåller miljöfarliga tungmetaller och organiska miljögifter. Fiberbankarnas giftiga innehåll har kartlagts av bland andra Länsstyrelsen i Västernorrland och Sveriges geologiska undersökning och nu behöver nästa steg ta vid. En konkret åtgärd är att bygga en pilotanläggning där fibermaterialet avgiftas från tungmetaller och miljögifter, så att det sedan kan nyttiggöras.

 

"Projektet ska bidra till en hållbar miljö samtidigt som processer utvecklas för att transportera upp materialet för avgiftning eller för behandling på plats. Vi genomför projektet i samarbete med näringslivet och genom att ligga i framkant i forskning och utveckling ska det också resultera i att företag i regionen tar en ledande position med sitt miljöarbete, vilket kan öka deras omsättning och skapa nya arbetstillfällen", säger Erik Hedenström, professor i organisk kemi vid avdelningen för kemiteknik på Mittuniversitetet.

 

Bioremidiering av fiberbankar i Västernorrland

Sedan 1800-talets slut har ca 30 massafabriker varit i drift i Västernorrland. Under långa perioder har de släppt ut förorenat processvatten längs Västernorrlands kust, älvar och sjöar. Nu finns sediment bestående av fibermaterial, s k fiberbankar, lagrade på bottnen. Dessa ytor motsvarar ca två kvadratkilometer. 

Målsättningen med projektet BioRem Fiber är att bygga anläggning för pilotstudie där kända tungmetaller och miljögifter bioremidieras från fiberbankarna. Vi planerar att ta prover på fiberbanksmaterial för att identifiera innehållet i fibrerna, odla remidieringsmikrober och genomföra tester i en bioreaktor med målet att bioremidiera fiberbankar på plats under vattnet och skapa kommersialiserbara processer och produkter. 

Naturliga mikrober
BioRem Fiber vill utveckla processer för bioremidiering med hjälp av mikrober, såsom svamp, växter och bakterier som naturligt växer i fibrerna.

Nya processer och produkter
Målet är att skapa nya kommersialiserbara processer och produkter för att göra uppsamling av fibermaterialet till en ekonomiskt lönsam miljöaktivitet. 

Renare kuster, älvar och hav
Vår ambition är att BioRem Fiber ska bidra till renare kuster, älvar och hav i Västernorrland samt minskad risk för spridning av föroreningar från fiberbankarna.

Deltagare från kommunerna

Sundsvalls kommun:
Sven-Åke Westman

Timrå kommun:
Klas Lundgren
Frank Olofsson

Beviljad finansiering från samverkansavtalen

Sundsvalls kommun: 1 200 000 kr

Timrå kommun: 300 000 kr

Projektledare

Erik Hedenström

Prefekt |Head of Department

010-142 87 29

Projektmedlemmar

Anders Jonsson

Professor|Professor

010-142 83 61

Dan Bylund

Professor|Professor

010-142 89 09

Erika Wallin

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

010-142 84 91

Henrik Haller

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 81 36

Svante Holm

Universitetslektor

010-142 85 37

Alireza Eivazi

Forskarstuderande

010-142 83 70

Fredrik Andersson

Forskningsingenjör|Research Engineer

010-142 89 71

Mattias Edman

Forskare|Researcher

010-142 84 29

Madelen Olofsson

Universitetslektor, Biträdande|Associate Senior Lecturer

010-142 88 67

Finansiärer

Logo Timrå Kommun 16x9 Logo