Här hittar du kontaktuppgifter till RCR:s medlemmar och information om vår referensgrupp.

Föreståndare
Susanna Öhman

Administrativ koordinator
Larsåke Lindström

Kommunikatör
Hanna Liljendahl

Referensgrupp

RCR:s referensgrupp bidrar till forskningscentrets utveckling och forskning genom att bidra med insikter i omvärldens tankar och önskemål om ny kunskap.

Läs om referensgruppen och dess ledamöter.

Medarbetare, sorterade på förnamn

Anna Olofsson

Professor|Professor

010-1428467

Annika Hasselblad

Doktorand|Doctoral Student

010-1428861

Aron Larsson

Professor|Professor

010-1428616

Caroline Wallmark

Forskningsingenjör|Research Engineer

010-1428973

Christina Nyström

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428388

Christine Grosse

Lektor, biträdande|Lektor, biträdande

010-1428009

Daniel Westerlund

Avdelningsekonom|Financial Officer

010-1428685

Elin Montelius

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428188

Erik Borglund

Professor|Professor

010-1428933

Erika Wall

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428592

Erna Danielsson

Professor|Professor

010-1428132

Evangelia Petridou

Docent|Associate Professor

010-1428318

Gertrud Alirani

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428597

Gustav Grut

Universitetsadjunkt|Lecturer

010-1428628

Gustav Lidén

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428926

Håkan Gunneriusson

Docent |Senior lecturer

010-1428984

Hanna Liljendahl

Kommunikatör|Communications Officer

010-1428791

Jennie Olofsson

Seniorforskare|Senior Researcher

010-1427941

Jörgen Sparf

Docent|Associate Professor

010-1428276

Kari Pihl

Verksamhetsansvarig|Head of Unit

010-1428978

Larsåke Lindström

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

010-1428916

Leif Olsson

Professor bitr|Associate Professor

010-1428886

Leif Sundberg

Forskare|Researcher

010-1428838

Linda Kvarnlöf

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428118

Maja Klinga

Doktorand|Doctoral Student

Martina Granholm

Doktorand|Doctoral Student

010-1428627

Mikael Linnell

Universitetslektor|Senior Lecturer

Minna Lundgren

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428819

Olof Oscarsson

Doktorand|Doctoral Student

010-1428364

Olov Hemmingsson

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

010-1428133

Pär Olausson

Docent |Senior lecturer

010-1428547

Ragnar Löfstedt

Gästforskare|Visiting Researcher

Rikard Karlsson

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428179

Saman Rashid

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428550

Sara Skott

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1427821

Sophie Kolmodin

Doktorand|Doctoral Student

010-1428419

Stefan Linde

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428663

Susanna Öhman

Professor|Professor

010-1428185

Affilierade forskare

Camilla Eriksson, doktor i landsbygdsutveckling och forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, samt Uppsala universitet

Daniel Laven, docent i kulturgeografi, Mittuniversitetet

Ragnar Löfstedt, professor i risk management och föreståndare för King's Centre for Risk Management, King's College London, Storbritannien

Dave Neal, professor och Visiting Research Associate and Affiliated Scholar vid Indiana University – South Bend, USA.

Teresa Silva, docent i kriminologi, Mittuniversitetet

Susanne Strand, docent i kriminologi, Swinburne University of Technology, Melbourne, Australien

Niklas Swanström, doktor i freds- och konfliktkunskap och föreståndare för Institute for Security & Development Policy, Stockholm