Här hittar du kontaktuppgifter till RCR:s medlemmar och information om vår referensgrupp.

Föreståndare
Erna Danielsson

Administrativ koordinator
Larsåke Lindström

Kommunikatör
Hanna Liljendahl

Medarbetare, sorterade på förnamn

Anna Olofsson

Professor|Professor

010-142 84 67

Annika Hasselblad

Doktorand|Doctoral Student

010-142 88 61

Aron Larsson

Professor|Professor

010-142 86 16

Christina Nyström

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 83 88

Erik Borglund

Professor|Professor

010-142 89 33

Erika Wall

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 85 92

Erna Danielsson

Professor|Professor

010-142 81 32

Evangelia Petridou

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 83 18

Gertrud Alirani

Doktorand|Doctoral Student

010-142 85 97

Gustav Grut

Testledare|Test Supervisor

010-142 86 28

Gustav Lidén

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 89 26

Hanna Liljendahl

Kommunikatör|Communications Officer

010-142 87 91

Håkan Gunneriusson

Docent |Senior lecturer

010-142 89 84

Jens Zinn

Professor, Gäst|Visiting Professor

Joanna Persson

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

Jörgen Sparf

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 82 76

Kari Pihl

Testledare|Test Supervisor

010-142 89 78

Larsåke Lindström

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

Leif Olsson

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 88 86

Leif Sundberg

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 88 38

Lena-Maria Öberg

Universitetslektor

010-142 88 02

Linda Kvarnlöf

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 81 18

Martina Granholm

Doktorand|Doctoral Student

010-142 86 27

Mikael Linnell

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 88 15

Minna Lundgren

Postdoktor|Postdoc

010-142 88 19

Olof Oscarsson

Doktorand|Doctoral Student

010-142 83 64

Olov Hemmingsson

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

010-142 81 33

Per Alexander Esbjörnsson

Mediautvecklare|Mediautvecklare

010-142 89 50

Per Becker

Doktorand|Doctoral Student

Pontus Lund

Doktorand|Doctoral Student

010-142 84 60

Pär Olausson

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 85 47

Rikard Karlsson

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 81 79

Saman Rashid

Bibliotekschef|Head Librarian

010-142 85 50

Sara Skott

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 78 21

Sophie Kolmodin

Doktorand|Doctoral Student

010-142 84 19

Susanna Öhman

Professor|Professor

010-142 81 85

Affilierade forskare

Camilla Eriksson, doktor i landsbygdsutveckling och forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, samt Uppsala universitet

Daniel Laven, docent i kulturgeografi, Mittuniversitetet

Ragnar Löfstedt, professor i risk management och föreståndare för King's Centre for Risk Management, King's College London, Storbritannien

Dave Neal, professor och Visiting Research Associate and Affiliated Scholar vid Indiana University – South Bend, USA.

Teresa Silva, docent i kriminologi, Mittuniversitetet

Susanne Strand, docent i kriminologi, Swinburne University of Technology, Melbourne, Australien

Niklas Swanström, doktor i freds- och konfliktkunskap och föreståndare för Institute for Security & Development Policy, Stockholm