Sociologin som vetenskap handlar om att förstå och förklara samhällets sätt att fungera. Det betyder att sociologin har till uppgift att undersöka och reflektera över olika samhälleliga fenomens tillstånd, utveckling och förändring.

Businesspeople Stacking Hands Over Each Other

Pågående forskningsprojekt

Medarbetare

Christophe Foultier

Universitets-/Högskolelektor |Lecturer

Ebru Özturk

Universitetslektor|Lecturer

Kyle Lee

Programansvarig|Programansvarig

+46 (0)10-1428083

Maja Klinga

Doktorand|Doctoral Student

Sidan uppdaterades 2022-02-21