Businesspeople Stacking Hands Over Each Other

Sociologin som vetenskap handlar om att förstå och förklara samhällets sätt att fungera. Det betyder att sociologin har till uppgift att undersöka och reflektera över olika samhälleliga fenomens tillstånd, utveckling och förändring.

Pågående forskningsprojekt

FUTURESILIENCE

Projektet "Creating future societal resilience through innovative, science-based co-creation labs" – FUTURESILIENCE – syftar till att stärka ekonomisk och social resiliens i Europa genom en...

Medarbetare

Christophe Foultier

Universitets-/Högskolelektor |Lecturer

Ebru Özturk

Universitetslektor|Lecturer

Maja Klinga

Doktorand|Doctoral Student

Sidan uppdaterades 2023-05-11