Sociologin som vetenskap handlar om att förstå och förklara samhällets sätt att fungera. Det betyder att sociologin har till uppgift att undersöka och reflektera över olika samhälleliga fenomens tillstånd, utveckling och förändring.

Businesspeople Stacking Hands Over Each Other

Pågående forskningsprojekt

Att släcka bränder: En "Multiple Streams"-analys

Vad händer när skogsbränderna är släckta? Är vi förberedda för nästa kris? Detta projekt studerar om och hur krisberedskap och krishantering, som en policysektor på lokal nivå i Sverige, anpassas...

Medarbetare

Ebru Özturk

Universitetslektor|Lecturer

Maja Klinga

Doktorand|Doctoral Student

Mikael Linnell

Universitetslektor|Senior Lecturer

Sidan uppdaterades 2022-02-21