Vår forskning

Spara favorit 14 dec december 2017

På avdelningen för samhällsvetenskap bedrivs det forskning inom fyra ämnen: Genusvetenskap, Kriminologi, Sociologi, och Statsvetenskap.

På avdelningen finns två forskarutbildningsämnen: Sociologi som har samarbete med genusvetenskap och kriminologi samt Statsvetenskap. En stor del av forskningen sker inom ramen för Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.

Läs mer om Risk and Crisis Research Center

Läs mer om Forum för Genusvetenskap

Läs mer om DEMICOM

 

Nätverket för arbetslivsforskning (NAFS)

NAFS består av forskare från Humanvetenskapliga fakulteten (HUV) vid Mittuniversitet. Det är en tvärvetenskaplig forskargrupp med medlemmar från en rad samhällsvetenskapliga ämnen: kulturgeografi, turismvetenskap, psykologi, sociologi, företagsekonomi, genusvetenskap, rehabiliteringsvetenskap.