Institutionen för psykologi och socialt arbete (PSO)

Medarbetare, sorterade på förnamn

Anna Leiler

Universitets-/Högskoleadjunkt |Assistant lecturer

+46 (0)10-1428578

Billy Jansson

Universitetslektor|Senior Lecturer

Fara Tabrizi

Doktorand|Doctoral Student

Marcus Lauri

Universitetslektor|Senior Lecturer

Olympia Karampela

Universitetslektor, Adjungerad|Adjunct Lecturer

+46 (0)10-1428445

Ummis Jonsson

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

+46 (0)10-1428809

Sidan uppdaterades 2021-07-12