Institutionen för psykologi och socialt arbete (PSO)

Medarbetare, sorterade på förnamn

Anders Flykt

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428880

Anders Röjde

Universitetsadjunkt

010-1428274

Andreas Larsson

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1427919

Angelika Kaffrell-Lindahl

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

010-1428359

Anna Bjärtå

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428163

Anna Leiler

Universitets-/Högskoleadjunkt |Assistant lecturer

010-1428578

Anna-Lena Suorra

Universitetsadjunkt|Lecturer

010-1428399

Åsa-Helena Hedman

Universitetsadjunkt|Lecturer

010-1428382

Billy Jansson

Universitetslektor|Senior Lecturer

Birgitta Forsberg

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

010-1428582

Carina Thörn

Universitetsadjunkt

010-1428927

Elisabet Rondung

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428972

Emelie Miller

Doktorand|Doctoral Student

010-1428025

Fara Tabrizi

Doktorand|Doctoral Student

Francisco Esteves

Prefekt |Head of Department

010-1428325

Fredrik Åhs

Professor|Professor

010-1428776

Hampus Grönvall

Doktorand|Doctoral Student

010-1428900

Helen Blomé

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

010-1428362

Helena Hoppstadius

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428254

Helena Örnkloo

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428143

Ingela Eng

Universitetsadjunkt|Lecturer

010-1427985

Jennifer Meurling

Doktorand|Doctoral Student

010-1428589

Jens Bernhardsson

Universitetsadjunkt/Doktorand

010-1428834

Jessica H Jönsson

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428278

Kerstin Weimer

Universitetsadjunkt/Doktorand

010-1428380

Lars Evertsson

Professor|Professor

010-1427833

Magnus Israelsson

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428283

Majen Espvall

notitle|notitle

010-1428398

Marcus Lauri

Universitetslektor|Senior Lecturer

Michaela Tjernberg

Universitetsadjunkt|Lecturer

010-1428082

Muniarajan Ramakrishnan

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428774

Niclas Almén

Universitetsadjunkt/Doktorand

010-1427998

Olympia Karampela

Universitetslektor, Adjungerad|Adjunct Lecturer

010-1428445

Pär Löfstrand

Forskare|Researcher

010-1428302

Sofia Smolle

Doktorand|Doctoral Student

010-1428840

Sofie Karlsson

Universitetslektor

010-1428281

Ulrika Danielsson

Prefekt |Head of Department

010-1428490

Ummis Jonsson

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

010-1428809

Wanjiku Kaime

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1427994