Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT) | miun.se

Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT)

Medarbetare, sorterade på förnamn

Anders Nordvall

Universitets-/Högskoleadjunkt |Assistant lecturer

+46 (0)10-1427814

Dick Svedin

Universitetsadjunkt|Lecturer

Kai Kronenberg

Forskningsassistent| Research assistant

+46 (0)10-1427907

Tobias Indén

Gästforskare|Visiting Researcher

Sidan uppdaterades 2022-08-26