Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem (KKI)

Medarbetare, sorterade på förnamn

Erik Ström

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

+46 (0)10-1428147

Lisa Sällvin

Universitetsadjunkt i data- och systemvetenskap

+46 (0)10-1428588

Louise Östberg

Universitets-/Högskoleadjunkt |Assistant lecturer

+46 (0)10-1427812

Pär-Ove Forss

Prefekt |Administrative Head of Department

+46 (0)10-1428389

Sara Ödmark

Filosofie Doktor |Doctor of Philosophy (PhD)

+46 (0)10-1428789

Sidan uppdaterades 2022-12-27