På Mittuniversitetet finns en rad olika forskargrupper och forskningsprojekt i en mångfald av ämnen.

Det finns forskargrupper och projekt inom ett flertal ämnen som t.ex.  samhällsvetenskap, turism, genusvetenskap och teknik, allt i från demokratifrågor, sensorbaserade tjänster och digitaltryck till digital informationsförvaltning och organisationers kommunikation.

AMIR

I ett samarbete med Region JH har vi på avdelningen för Psykologi vid Mittuniversitetet utvecklat en kostnadseffektiv modell för tidig bedömning och behandling av psykisk ohälsa.

CRIDIT

CRIDIT är en forskargrupp som arbetar med kritiska studier av digital teknik och samhällsförändring.

CRIINFO - Critical Information

We define design as the work with specifying requirements for functionality, layout, security, etc. for different types of systems.

DCCD

Begreppet Concurrent design (CCD) är en delmängd av Concurrent Engineering. Utvecklades av NASA för att höja projektens kvalitet, minska tidsåtgång och ge bättre kontroll. Används även av European...

EPG - The Environmental Physiology Group

We investigate how the human physiology reacts to unique environments and situations. Through a combination of practical field observation and controlled conditions study, we are better understandi...

Forum för Genusvetenskap

Forum för Genusvetenskap, FGV, är ett regionalt kunskapscentrum som i samverkan bedriver innovativ forskning med nationell och internationell spets.

HAND in HAND

Projektets huvudbudskap: Alla unga människor ska ges samma möjlighet att delta i, och kunna tillägna sig, en inkluderande undervisning med hög kvalitet.

ISERV - Information för (e-)tjänster

Projektet har varit en bred satsning på digitalisering av tjänster. Projektet har utvecklat förutsättningar för att kunna tillhandahålla nya e-tjänster hos både privata företag samt offentlig sekto...

PISA 2015

Programme for International Student Assessment

RESENS

RESENS - Regional utveckling och samhällsentreprenörskap i Norge-Sverige

SIIS

SIIS (Sustainable Information and Information System) is a collaboration between ValIT, Criinfo and CEDIF

ValIT

The Val IT research group is concerned with the improvement in the development, delivery and use of business and governmental information systems (IS) from the perspective of a critical assessment ...