Forskargrupper och projekt

Spara favorit 26 okt oktober 2017
Forskare

På Mittuniversitetet finns en rad olika forskargrupper och forskningsprojekt i en mångfald av ämnen.

Det finns forskargrupper och projekt inom ett flertal ämnen som t.ex.  samhällsvetenskap, turism, genusvetenskap och teknik, allt i från demokratifrågor, sensorbaserade tjänster och digitaltryck till digital informationsförvaltning och organisationers kommunikation.

Mål 2 projekt

EU:s Mål 2 fond är en de främsta finansiärerna av forskning vid Mittuniversitetet.

KK-miljö

KK stiftelsen

Mittuniversitetet är ett av tre lärosäten i landet som utsetts till en KK-miljö av KK-Stiftelsen.