Institutionen för ingenjörsvetenskap, matematik och ämnesdidaktik (IMD)

Medarbetare, sorterade på förnamn

Åsa Danvind

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

+46 (0)10-1428704

Fredrik Ståhl

Ställföreträdande prefekt|Assistant head of department

+46 (0)10-1428464

Thomas Granfeldt

Adjungerad Professor |Visiting professor

Sidan uppdaterades 2022-12-27