Publikationer

ETOUR:s rapportserie

EU funding in the tourism sector

I denna rapport har forskarna kartlagt och analyserat alla EU-finansierade projekt i Sverige under åren 2011-2020. Närmare bestämt 17 000 projekt. Rapporten har ett särskilt fokus på turismsektorn...

Socio-Economic Impacts of Major Sports Events

Denna rapport, som handlar om effekterna av Skidskytte-VM i Östersund och Alpina VM i Åre 2019, är framtagen av Mittuniversitetet/ETOUR i samverkan med det regionala nätverket World Championships...

Terrängkörningens påverkan på friluftsliv

Denna rapport genomfördes som en del i Naturvårdsverkets regeringsuppdrag att göra en sammantagen analys för terrängkörningens påverkan på djur, natur och friluftsliv. Syftet med rapporten är att...

Finansiering av leder

Rapporten "Finansiering av leder - En översikt med särskilt fokus på fjällen" belyser problematiken kring finansiering av leder för rekreation.

Är turistnäringen mer innovativ än vi tror?

Det finns stora skillnader mellan serviceproducerande företag och tillverkande industri, men ändå fortsätter vi många gånger att analysera servicesektorn – och däribland turistnäringen – utifrån de...

Relationell destinationsutveckling

Generellt, finns det tre sorters destinationer. Det finns de som kämpar för att överleva för att slutligen stagnera eller möta nedgång, de som framgångsrikt attraherar allt fler gäster och får ökad...

The Multi-functional Trail

Den här rapporten är en del i forskningsprojektet "Vägar till mångfunktionella landskap - En pilotmodell i Jämtlandsfjällen". Här hittar du en internationell översikt över forskning om leder, en...

Buller och tystnad i Jämtlandsfjällen

Hur upplevs buller och naturlig tystnad i Jämtlandsfjällen? Finns det intressemotsättningar enligt turskidåkare och snöskoteråkare? De frågorna besvaras i rapporten "Buller och tystnad i...

Laddinfrastruktur och elbilar

Denna rapport, som är skriven av Sara Lindahl, handlar om elbilar och laddinfrastruktur kopplat till hållbar turism.

Festivalbesökare och deras upplevelser

Denna rapport, som är skriven av Anders Nordvall och Martin Wallstam, är en övergripande guide i att utvärdera festivalbesökare och deras upplevelser. Syftet är att bistå svenska festivalarrangörer...

Besök och besökare i Fulufjällets nationalpark

I samband med att Fulufjällets nationalpark bildades 2002 gjorde forskare på Mittuniversitetet besöksundersökningar i området åren före och efter nationalparksetableringen. Tolv år senare återvände...

Destinationsutveckling för året-runt-turism

I rapporten ”Vintersportorten året runt del II - Produkt och marknadsföring” har Maria Lexhagen tillsammans med Fredrik Olausson studerat en av Tillväxtverkets nationellt utpekade exportmogna...

Besöksundersökning i södra Jämtlandsfjällen

Vad vill besökarna i södra Jämtlandsfjällen uppleva? I en ny ETOUR rapport presenteras resultat från en enkätundersökning bland besökare i södra Jämtlandsfjällen 2013. I rapporten undersöks besökar...

Ekonomiska spridningseffekter inom turism

Hur mäter man turismens ekonomiska effekter? I  denna rapport från ETOUR ges en aktuell forskningsöversikt och en beskrivning av de modeller och metoder som i dag används för att mäta turismens...

Besök och besökare i fjällen

Vad gör vi i fjällen? Vilka relationer har vi till landskapet? Och hur ser framtiden ut för olika fjällaktiviteter? Det presenteras i en nationell kartläggning över besökare och besök i fjällen.

The Supply of Nature-Based Tourism in Sweden

Landets företag inom naturturism omsätter 3,6 miljarder årligen. Det visar den första nationella kartläggningen av företag som helt eller delvis lever på turism med inriktning på naturupplevelser.

Hållbara arbetsförhållanden inom turismbranschen

Trots att det under de senaste 25 åren pågått en stor diskussion kring hållbar turismutveckling har frågan om jämställdhet och social rättvisa i stort sett varit bortglömd, det menar forskare vid...

Filmturisters resemotiv kartläggs

Forks och La Push var till synes två slumrande orter i nordvästra USA fram till Twilight-hysterin, på bara några månader fick de ta emot hundratusentals besökare. Förklaringen, de båda orterna råka...

Besökares vanor avslöjas med GPS i Åre

Genom att följa besökare med GPS enheter har forskare vid ETOUR och avd. för psykologi kunnat öka kunskapen och förståelsen för hur besökare nyttjar och upplever en turismdestination. Resultatet av...

Transport- och energisystemets omställning

De nationella klimatmålen innebär stora utmaningar för turismbranschen. Enskilda turismföretagare och framförallt destinationsbolag måste bli bättre på att ta fram strategier för en hållbar...

Etour fakta turism 2011:1

Naturen lyfts ofta fram som en viktig resurs för svenskt turism och den har stor betydelse för bilden av Sverige internationellt. Ser man till svenskarnas fritidsresor har minst en tredjedel ett...

Turismarbetares arbetsmarknad i fokus

Ett flertal internationella studier visar att arbetskraftsrörligheten inom turismbranschen är hög och att de anställda i mycket stor utsträckning utgörs av kvinnor, invandrare och ungdomar.

Resande och fjällturism

I rapporten har Bosse Bodén utfört en genomlysning av transportsituationen för sex turistdestinationer för Dala och Jämtlandsfjällen ur en turistisk synvinkel.

Challenges in Delivering Services

Christine Lundbergs avhandling behandlar de utmaningar personalen står inför när det gäller servicemötet och den dagliga interaktionen med gästerna. Dessa utmaningar och hur de hanteras står i...

Ekonomiska värden i friluftslivet

Hur kan man värdera friluftslivet i pengar? I senaste rapporten från Friluftsliv i förändring undersöks svenskarnas ekonomiska utgifter och värdering av deltagande i friluftsaktiviteter.

Sidan uppdaterades 2022-11-28