Internationellt masterprogram i datateknik, 120 hp

Under studietiden kan kursers namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Kursplaner och litteraturlistor kan komma att revideras inför den termin de startar.

Allmänna data om programmet

 • Inriktning: Visuell AI
 • Ort: Sundsvall
 • Studieform: Campus
 • Anmälningskod: D2593

Hösttermin 2024

Vårtermin 2025

 • Datateknik AV, Bildanalys, 6 hp
 • Datateknik AV, Datamining och maskininlärning, 6 hp
 • Datateknik AV, Datorseende och multivygeometri, 6 hp
 • Datateknik AV, Neurala nätverk och djupinlärning, 6 hp
 • Datateknik AV, Visualisering, 6 hp

Hösttermin 2025

 • Datateknik AV, Maskininlärning för visuella mediaapplikationer, 6 hp
 • Datateknik AV, Användarcentrerad design, 3 hp
 • Datateknik AV, Avancerad bildbehandling, 6 hp
 • Datateknik AV, Förstärkt och virtuell verklighet, 6 hp
 • Datateknik AV, Multidimensionell visuell representation och kompression, 6 hp
 • Datateknik GR (C), Fördjupning i datateknik, 3 hp

Vårtermin 2026

Gå till programmet

Sidan uppdaterades 2024-03-19