Civilekonomprogrammet, 240 hp

Under studietiden kan kursers namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Kursplaner och litteraturlistor kan komma att revideras inför den termin de startar.

Allmänna data om programmet

  • Ort: Östersund
  • Studieform: Campus
  • Anmälningskod: L4041

Hösttermin 2024

Vårtermin 2025

Hösttermin 2025

Vårtermin 2026

Hösttermin 2026

Vårtermin 2027

Hösttermin 2027

  • Alternativ för inriktning: Marknadsföring och affärsutveckling eller Redovisning och finansiering. Se utbildningsplan för vilka kurser som ingår i respektive inriktning.
  • Företagsekonomi AV, Affärsutveckling i upplevelseekonomin, 7,5 hp
  • Företagsekonomi AV, Global finansiering och bankverksamhet, 7,5 hp
  • Företagsekonomi AV, Global redovisning och revision, 7,5 hp
  • Företagsekonomi AV, Kvantitativ och kvalitativ metod, 7,5 hp
  • Företagsekonomi AV, Ledarskap och etik, 7,5 hp
  • Företagsekonomi AV, Marknadsföring i nätverk, 7,5 hp

Vårtermin 2028

Gå till programmet

Sidan uppdaterades 2024-03-13