Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)

Alla medarbetare, sorterade på förnamn

Adam Lundström

Doktorand|Doctoral Student

Benny Thörnberg

Docent |Senior lecturer

+46101428917

Bin Wang

Forskningsingenjör|Research Engineer

+46101428059

Börje Norlin

Universitetslektor

+46101428594

Brian Johnston

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

+46101428426

Claes Mattsson

Prefekt |Head of Department

+46101428498

Clara Jalmar

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

+46101428170

David Krapohl

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46101428755

Enkeleda Balliu

Doktorand|Doctoral Student

+46101428351

Faisal Zeeshan

Forskare|Researcher

+46101427863

Göran Thungström

Docent|Associate Professor

+46101428805

Hiba Alqaysi

Doktorand|Doctoral Student

+46101428220

Irida Shallari

Universitetsadjunkt|Lecturer

+46101428350

Jan Lundgren

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46101428556

Jawad Ahmad

Doktorand|Doctoral Student

+46101428196

Johan Sidén

Universitetslektor

+46101428488

Kent Bertilsson

Studierektor|Studierektor

+46101428915

Magnus Engholm

Seniorforskare|Senior Researcher

+46101428737

Marcin Procek

Teknologie Doktor |PhD (Engineering)

Mattias O´Nils

Professor|Professor

+46101428780

Mazhar Hussain

Universitetsadjunkt

+46101428748

Mehdi Akbari Saatlu

Doktorand|Doctoral Student

+46101428161

Muhammad Imran

Universitetslektor, Adjungerad|Adjunct Lecturer

Peng Cheng

Forskare|Researcher

+46101428495

Saad Muhamad Shaikh

Doktorand|Doctoral Student

+46101428485

Sebastian Bader

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46101428095

Sobhi Barg

Lektor, biträdande|Lektor, biträdande

+46101427991

Stefan Haller

Universitetsadjunkt|Lecturer

+46101428759

Sture Petersson

Professor emeritus|Professor emeritus

+46101428111

Thanh Tran

Doktorand|Doctoral Student

+46101428251

Yali Nie

Doktorand|Doctoral Student

+46101427819

Ye Xu

Doktorand|Doctoral Student

+46101428295

Yuxuan Zhang

Doktorand|Doctoral Student

+46101428004