Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)

Alla medarbetare, sorterade på förnamn

Adam Lundström

Doktorand|Doctoral Student

Benny Thörnberg

Docent |Senior lecturer

010-1428917

Bin Wang

Forskningsingenjör|Research Engineer

010-1428059

Börje Norlin

Universitetslektor

010-1428594

Brian Johnston

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

010-1428426

Claes Mattsson

Prefekt |Head of Department

010-1428498

Clara Jalmar

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

010-1428170

David Krapohl

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428755

Enkeleda Balliu

Doktorand|Doctoral Student

010-1428351

Faisal Zeeshan

Forskare|Researcher

010-1427863

Göran Thungström

Docent|Associate Professor

010-1428805

Hiba Alqaysi

Doktorand|Doctoral Student

010-1428220

Irida Shallari

Universitetsadjunkt|Lecturer

010-1428350

Jan Lundgren

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428556

Javier Aranda

Doktorand|Doctoral Student

010-1428367

Javier Brugés

Doktorand|Doctoral Student

010-1427948

Jawad Ahmad

Doktorand|Doctoral Student

010-1428196

Johan Sidén

Universitetslektor

010-1428488

Kent Bertilsson

Studierektor|Studierektor

010-1428915

Magnus Engholm

Seniorforskare|Senior Researcher

010-1428737

Marcin Procek

Teknologie Doktor |PhD (Engineering)

Mattias O´Nils

Professor|Professor

010-1428780

Mazhar Hussain

Universitetsadjunkt

010-1428748

Mehdi Akbari Saatlu

Doktorand|Doctoral Student

010-1428161

Muhammad Imran

Universitetslektor, Adjungerad|Adjunct Lecturer

Peng Cheng

Forskare|Researcher

010-1428495

Saad Muhamad Shaikh

Doktorand|Doctoral Student

010-1428485

Sebastian Bader

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428095

Shahab Pasha

Postdoktor|Postdoc

010-1427873

Sobhi Barg

Lektor, biträdande|Lektor, biträdande

010-1427991

Stefan Haller

Universitetsadjunkt|Lecturer

010-1428759

Sture Petersson

Professor emeritus|Professor emeritus

010-1428111

Thanh Tran

Doktorand|Doctoral Student

010-1428251

Yali Nie

Doktorand|Doctoral Student

010-1427819

Ye Xu

Doktorand|Doctoral Student

010-1428295

Yuxuan Zhang

Doktorand|Doctoral Student

010-1428004